QPTD -Thứ Hai, 26/08/2019, 14:53 (GMT+7)
Phát huy truyền thống Sư đoàn Quân tiên phong anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cách đây 70 năm, ngày 28-8-1949, Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308) - đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - được thành lập tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sự ra đời của Sư đoàn 308 là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại đoàn là một trong những đơn vị chủ lực cơ động, thường được giao nhiệm vụ đánh những trận then chốt trong các chiến dịch, tiêu biểu như: Sông Thao, Sông Lô, Đường số 4 (1949), Biên Giới (1950), Trung Du, Đường số 18, Hà - Nam - Ninh, Hòa Bình (1951), Tây Bắc (Thu Đông 1952), Thượng Lào (Xuân Hè 1953). Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phối hợp cùng các đơn vị bạn tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Đại tá Vũ Việt Hùng báo cáo Quyết tâm chiến đấu trong diễn tập năm 2019

Vinh dự lớn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn là được Bác Hồ về thăm 05 lần. Đặc biệt, ngày 19-9-1954, tại Đền thờ các Vua Hùng (Phong Châu - Phú Thọ), trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 được Bác căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn của Người trở thành mệnh lệnh thiêng liêng đối với toàn quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nói riêng; đồng thời, đó cũng là lời hiệu triệu đối với cả dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi sâu lời dạy của Bác, Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, cùng quân, dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn tham gia 03 chiến dịch lớn và hàng trăm trận đánh, tiêu diệt lớn lực lượng, phương tiện của địch, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với bề dày thành tích trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Sư đoàn được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, 06 Huân chương Lao động, 96 Huân chương Quân công, 17 lần được tuyên dương công trạng trước toàn quân; Sư đoàn và 12 đơn vị, 11 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn vinh dự được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 giao nhiệm vụ tiên phong trong việc tiếp nhận vũ khí, trang bị hiện đại, xây dựng sư đoàn bộ binh cơ giới có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã và đang tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Sư đoàn Quân Tiên phong anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị, Sư đoàn triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, coi trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của Quân đội và Đơn vị; có nhận thức đúng về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Trọng tâm là quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Sư đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Huấn luyện vượt chướng ngại nước trên xe BMP-1

Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đối tượng huấn luyện đa dạng, gồm cả bộ binh, bộ binh cơ giới, binh chủng,… Sư đoàn đã tập trung đẩy mạnh đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; từ công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình, đến thực hành huấn luyện cho từng đối tượng theo hướng “Yếu đâu huấn luyện đó, thiếu đâu bổ sung đó”. Để xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, Sư đoàn duy trì nghiêm chương trình huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí, trang bị hiện có. Đồng thời, chú trọng công tác truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, nhất là những trận đánh điển hình của Sư đoàn trong chiến tranh giải phóng.

Xác định huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng là cơ sở, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, Sư đoàn tổ chức huấn luyện toàn diện, cả chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, chú trọng huấn luyện điều lệnh, kỹ thuật bơi, bắn, lái, vượt sông, bảo đảm thuần thục chiến thuật từng xe đến cấp đại đội và hợp luyện cấp tiểu đoàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực, ngụy trang, nghi binh; nâng cao khả năng cơ động phòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực và cơ động liên tục, dài ngày trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, Sư đoàn không ngừng đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, kiên quyết chống “bệnh thành tích” trong huấn luyện; phấn đấu kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 78,5% trở lên khá, giỏi. Hiện tại, Sư đoàn đang tích cực chỉ đạo cơ quan xây dựng các tưởng định chiến thuật, tổ chức diễn tập sát với các phương án tác chiến; hội thi, hội thao và diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thi “Đại đội giỏi” cấp Sư đoàn và tham gia cấp Quân đoàn; thi cơ quan, đơn vị “Chính quy, điều lệnh, kỷ luật, an toàn” giai đoạn 2 năm 2019. Thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, kho tàng, doanh trại; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất. Đồng thời, tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao năng lực xử trí tình huống, đảm bảo cho đơn vị sẵn sàng cơ động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đẩy mạnh công tác huấn luyện, Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp và có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý kỷ luật ở đơn vị. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc mục tiêu năm “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả” của Quân đoàn và “Kỷ luật, chính quy, an toàn”, Sư đoàn phối hợp với Phòng Bảo vệ của Quân đoàn, công an các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai (Thành phố Hà Nội), Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) tuyên truyền về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật và kỷ luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan và cán bộ các cấp đối với đơn vị và bộ đội, các bộ phận nhỏ lẻ, xa sự quản lý của chỉ huy, hoạt động trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, chú trọng kiểm tra nắm chắc tình hình và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, trồng các loại rau theo mùa, nâng cao hiệu quả mô hình chăn nuôi tập trung, giúp cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Đồng thời, duy trì đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, chú trọng cải tiến, chế biến món ăn, kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn nước sinh hoạt. Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” và nhiều phong trào khác. Hiệu quả từ tăng gia sản xuất, chăn nuôi: bảo đảm tự túc 100% rau xanh, thịt, trứng; 85% cá tươi, 70% lợn giống; giá trị thu từ tăng gia sản xuất, dịch vụ bình quân 1.400.000đ/người/năm; đưa vào ăn thêm ngày lễ, Tết 20.000đ/người/ngày; quân số khỏe đạt 98,7% trở lên; quản lý, sử dụng tài chính, xăng dầu, cơ sở vật chất đúng nguyên tắc, không để xảy ra tham ô, thâm hụt, lãng phí.

Sư đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Trước hết, duy trì nghiêm túc nền nếp Ngày kỹ thuật, chế độ nổ máy kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra hư hỏng, mất mát, cháy nổ. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; tăng cường các biện pháp kiểm tra bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và mọi hoạt động của đơn vị, chú trọng hệ thống kho, trạm xưởng, khu kỹ thuật, hệ thống điện, chống sét và quản lý, sử dụng ô tô, xe máy của cán bộ khi tham gia giao thông, v.v.

Tự hào với những chiến công oanh liệt trong suốt chặng đường 70 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 nguyện ra sức vun đắp, phát huy và xây dựng Đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”.

Đại tá VŨ VIỆT HÙNG, Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:50 - 21/02/2020

HCMSJC45.25045.650
Hà NộiSJC45.25045.670
Đà NẵngSJC45.25045.670

Thời tiết