QPTD -Thứ Hai, 10/09/2018, 10:58 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Đồng Tháp phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng

Đồng Tháp là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 9 và cả nước. Nhiều năm qua, Tỉnh luôn là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Các tiêu chí về môi trường đầu tư, kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh,… của Tỉnh luôn ở nhóm dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm 2018 của Tỉnh ước đạt 8,02%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao; an sinh xã hội được cải thiện; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Có được kết quả đáng tự hào đó, là nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn; trong đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Quân sự Tỉnh

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quốc phòng, quân sự, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu và làm nòng cốt đề xuất giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Trước hết, Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cho công tác này được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn; hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; xác định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Đồng thời, nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, nghĩa vụ quân sự,… phù hợp với thực tiễn của Tỉnh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Bộ đội Biên phòng, Công an trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình huống để tham mưu cho Tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, chủ quyền an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh và triển khai thực hiện các đề án, như: xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; bảo đảm quốc phòng những năm đầu chiến tranh,... được Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương luôn chủ động làm tốt công tác phối hợp rà soát, thẩm định, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và từng địa phương; đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án trên các địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Qua đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo chủ trương của Đảng. Vì vậy, mặc dù có hàng chục khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, nhưng đều được Tỉnh quy hoạch và triển khai phát triển đồng bộ, hài hòa trên các mặt; kiên quyết không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Từ tham mưu của cơ quan quân sự, Tỉnh đã hoàn chỉnh quy hoạch và bước đầu xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp có quy mô 31.936ha, với 2 cửa khẩu quốc tế. Đây là khu kinh tế cửa khẩu có tầm vóc quốc gia, là trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa các nước tiểu vùng sông Mê kông, nên việc tham mưu, tổ chức thẩm định chặt chẽ về quốc phòng, an ninh có ý nghĩa rất quan trọng.

Để phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh luôn có các chính sách thu hút đầu tư mang tính đột phá, giảm nhiều thủ tục hành chính. Tuy nhiên, không vì thế mà coi nhẹ vấn đề quốc phòng, an ninh, bởi các dự án kinh tế, khu đô thị mới, tuyến dân cư đều được Tỉnh quy hoạch, quản lý chặt chẽ, thống nhất trong thế trận quân sự. Theo đó, trong khu vực nội địa, cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, xây dựng thế trận xã, cụm làng xã chiến đấu gắn liền với cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Trên tuyến biên giới, các cụm dân cư, khu kinh tế cửa khẩu kết hợp với các đồn, trạm biên phòng, chốt dân quân và đường tuần tra biên giới được nghiên cứu quy hoạch chặt chẽ, tạo thế trận quân sự liên hoàn theo quy hoạch đã được xác định. Để khắc phục khó khăn về ngân sách, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình thiết yếu, quan trọng trước, từng bước hoàn thiện các công trình còn lại theo kế hoạch; tập trung xây dựng ban chỉ huy cấp phường, xã, đồn biên phòng, chốt dân quân, căn cứ hậu cần kỹ thuật,… và các công trình hạ tầng cơ sở lưỡng dụng vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Cùng với đó, Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn tổ chức, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục, bồi dưỡng theo phân cấp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đối với công tác quan trọng này. Quá trình thực hiện, Tỉnh tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, bám sát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên chuyên trách trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện chủ động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, nhất là việc đảm bảo vật chất huấn luyện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2017 - 2018, Tỉnh đã hoàn thành chương trình môn học cho gần 38.000 học sinh, sinh viên.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân, thời gian qua, cũng được Tỉnh quan tâm đặc biệt. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình phù hợp, có chất lượng cao để tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh. Đồng thời, kết hợp với các hoạt động thực tiễn, như: huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; tổ chức ngày hội tòng quân, Tết quân dân,… để tuyên truyền trong nhân dân. Thời gian gần đây, dư luận nhân dân trên địa bàn rất quan tâm đến thực hiện Luật An ninh mạng và có nhiều ý kiến băn khoăn về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Lực lượng vũ trang Tỉnh đã kết hợp với các lực lượng chức năng kiên trì tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ bản chất của vấn đề. Trên cơ sở đó, vạch trần âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội, giáo dục nhân dân nêu cao cảnh giác, đấu tranh phản bác những thông tin độc hại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Diễn tập trên địa hình sông nước

Để phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; trong đó, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện, bổ sung những nội dung mới, phù hợp với đặc thù của tỉnh biên giới, đồng bằng sông nước; chú trọng nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, tác chiến trị an và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, coi trọng xây dựng cơ quan quân sự các các cấp vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tác phong công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng này theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa bàn, theo đúng Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng được 391 cơ sở dân quân, tự vệ, đạt tỷ lệ 1,4% so với số dân, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 22,2%. Lực lượng dự bị động viên của Tỉnh được xây dựng theo phương châm “gần, gọn địa bàn”, sắp xếp vào các đơn vị đạt trên 99,9% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự trên 92,3%. Hằng năm, huy động giao nguồn cho các đơn vị, sẵn sàng động viên khi có tình huống. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường giúp một số địa phương của Cam-pu-chia trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng, v.v. Thông qua đó, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, các hiệp định, quy chế về biên giới, cửa khẩu giữa hai nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã thực sự xứng đáng giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN VĂN CƯỜNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)