QPTD -Thứ Hai, 22/02/2021, 10:22 (GMT+7)
Huyện Tiên Du thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du luôn quán triệt và cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiên Du nằm trong chuỗi đô thị lõi và liên kết đô thị giữa tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội, nên có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Nhận thức rõ đặc điểm đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, sau hơn 20 năm tái lập, Huyện đã có bước phát triển quan trọng, toàn diện. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 13,5%/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.935 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 85,4 triệu đồng/người/năm. Tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Huyện là một trong hai địa phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Để có được kết quả đó, trước hết, Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm tạo sự thống nhất cả trong nhận thức và hành động, khắc phục tư tưởng giản đơn, chỉ coi trọng lợi ích kinh tế đơn thuần, xem nhẹ quốc phòng, an ninh và ngược lại. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể và lực lượng vũ trang Huyện tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt, chủ trì các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường dân chủ, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục, Huyện tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, lấy đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh giản bộ máy, biên chế làm khâu đột phá. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong toàn Đảng bộ. Huyện tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính,… góp phần ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Là địa bàn hội tụ các điều kiện tự nhiên, địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, thực hiện chủ trương phát triển theo hướng “hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”, tiến tới nâng cấp thành Thị xã, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn chủ động kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh ngay từ trong quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ban, ngành và địa phương, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, trong công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, Huyện đã ban hành cơ chế, chính sách thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có tính lưỡng dụng theo hướng hiện đại; thu hút các dự án có suất đầu tư lớn, sử dụng đất tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Duy trì hoạt động có hiệu quả cụm công nghiệp Phú Lâm, Tân Chi; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP; thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 với quy mô 50 ha. Đồng thời, quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đa dạng hóa các hoạt động thương mại, dịch vụ với nhiều loại hình phân phối hiện đại, v.v. Cùng với đó, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng khu đô thị FLC, dự án AIC; phát triển kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc cổ thể hiện nét đặc trưng của “văn hóa quan họ”; giữ gìn và phát triển nhiều không gian xanh, hành lang xanh sông Đuống gắn với các khu đô thị du lịch, sinh thái Phật Tích, Phú Lâm, v.v. Đẩy mạnh di dời trụ sở cơ quan, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp với Cơ quan chức năng của Tỉnh cắm mốc quy hoạch các tuyến giao thông chính trên địa bàn; đầu tư mở rộng tỉnh lộ, đường kết nối, đường du lịch cùng các tuyến đường liên xã, liên thôn,... làm tiền đề cho phát triển các khu đô thị, dịch vụ, sinh thái, vui chơi giải trí; tạo thế liên hoàn trong giao thông khi có tình huống quốc phòng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Huyện tạo điều kiện thu hút các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nông nghiệp; ưu tiên áp dụng công nghệ sinh học để phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng sản xuất chuyên canh an toàn, quy mô lớn; phát triển, khai thác hiệu quả các trang trại, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; khuyến khích phát triển công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản,… bảo đảm ổn định nguồn cung, chất lượng cao và có nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu xã hội và tích luỹ cho quốc phòng.

Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Huyện chú trọng gắn phát triển lâm nghiệp bền vững với du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan, môi trường; gắn phát triển nông nghiệp, dịch vụ với công nghiệp; thương mại hiện đại với truyền thống. Tăng cường cung cấp các dịch vụ: thương mại, lương thực, thực phẩm; nhà ở xã hội; chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an ninh, trật tự; vận tải công cộng,... cho công nhân khu công nghiệp và cộng đồng. Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về đổi mới công nghệ, xử lý môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Huyện quan tâm phát triển đô thị gắn với du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên nền tảng văn hóa dân tộc, tâm linh; có sự kết nối với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trong vùng, như: Chùa Phật Tích với Chùa Dâu, Lăng Kinh Dương Vương với Đền Đô,… tạo thành chuỗi, cộng đồng du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển nhanh, bền vững, tạo việc làm ổn định cho nhân lực địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Cùng với đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Huyện chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Huyện cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tích cực triển khai thực hiện nghị quyết hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015 - 2020; Đề án bảo đảm quốc phòng của Tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở những khu vực trọng điểm. Đến nay, Huyện đã điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, phù hợp với quy hoạch phát triển chuỗi đô thị của Tỉnh.

Huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, Huyện đã thực hiện tốt các đề án, kế hoạch công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; đưa công an chính quy về cấp xã; xây dựng, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch: tác chiến, động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, chủ động phòng ngừa, xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện đã chỉ đạo 100% xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ kết hợp diễn tập phòng, chống lụt, bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2016, Huyện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ - phòng, chống khủng bố. Đây là cuộc diễn tập một bên hai cấp, có một phần thực binh quy mô lớn nhất của Huyện và là cuộc “diễn tập kép” đầu tiên của lực lượng quân sự và công an Huyện. Thông qua các cuộc diễn tập, cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ được bổ sung, hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh được nâng cao. Đó là tiền đề quan trọng để Huyện thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược trong những năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa mục tiêu nâng huyện Tiên Du trở thành Thị xã, tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tiên Du tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, đề cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN XUÂN THANH, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470