QPTD -Thứ Ba, 24/11/2020, 08:08 (GMT+7)
Hiệu quả từ sự chung tay trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Bài 1: Việc khó của địa phương

Bài 2. Chung tay hành động

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên công dân trước khi lên đường nhập ngũ

 

Ý thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cùng những khó khăn, thách thức đặt ra, những năm qua, tỉnh Nam Định đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương, đơn vị, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tập trung, thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Với nhận thức đó, hằng năm, cùng với việc quán triệt, thực hiện tốt Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, các quyết định, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu, thành phần phù hợp, đúng quy định. Khi có chỉ tiêu giao quân, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; biên soạn, ban hành tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thống nhất về quy trình, phương pháp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyển quân các cấp. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành và các bước triển khai thực hiện, tạo cơ sở pháp lý giúp cho cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện. Nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, sau mỗi đợt giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm; đồng thời, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo các địa phương chưa hoàn thành hoặc có sai sót trong công tác tuyển quân năm trước tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, từ Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã và đề ra biện pháp xử lý, khắc phục. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên phụ trách huyện trực tiếp kiểm tra công tác tuyển quân, tập trung vào các địa phương gặp nhiều khó khăn; chỉ đạo các địa phương phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện; phối hợp với các lực lượng: Công an, Y tế, Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chức năng, cán bộ nội chính xã, phường, thị trấn rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa,... công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu đến các đối tượng và toàn dân. Trong quá trình triển khai, Tỉnh chỉ đạo các địa phương kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với tổ chức các đợt cao điểm trong mùa tuyển quân. Theo đó, chủ động lồng ghép, đưa các nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên,... vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh,... chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống  của quê hương,... trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các hoạt động giao lư­u văn hoá, văn nghệ, hội trại truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trồng cây lưu niệm,... trong các đợt tuyển quân. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác tăng cường đến các xã, thị trấn và từng gia đình có thanh niên trong diện gọi nhập ngũ trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, động viên gia đình gọi thanh niên đi làm ăn xa về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với địa bàn có đông đồng bào công giáo, Tỉnh chú trọng phát huy vai trò của các linh mục, cha xứ trong tuyên truyền, vận động giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành, thực hiện nghiêm nghĩa vụ quân sự, hoàn thành “lời hẹn ước của tuổi trẻ với non sông”, v.v. Ngoài ra, Tỉnh còn chỉ đạo các huyện, thành phố tích cực tổ chức bồi dư­ỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trư­ớc khi lên đ­ường nhập ngũ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ sở sau khi hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ.

Để khắc phục khó khăn “nguồn ảo”, đối tượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhiều, nhưng vẫn thiếu do đi lao động xa, sinh viên thuộc diện tạm hoãn, học xong ít trở về địa phương, Tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp chú trọng làm tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, theo dõi, đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trở về địa phương, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao một bước chất lượng nguồn tuyển quân và góp phần đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bám sát Luật Nghĩa vụ quân sự, cùng các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phân loại, xác định rõ đối tượng đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển theo đúng luật định. Để đảm bảo không có sai sót và tạo sự đồng thuận cao từ chính quyền đến các hộ dân, việc “bình cử” được tiến hành dân chủ, công khai, công bằng từ khu phố, thôn, xóm; danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, danh sách khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ,... được thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Sau sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, phường, thị trấn tổ chức cho gia đình và thanh niên đủ tiêu chuẩn ký cam kết khám tuyển theo đúng ngày, giờ quy định.

Thực hiện mục tiêu “tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu không phải bù đổi do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cho tuyến cơ sở; tổ chức tuyển chọn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ khám tuyển,... bảo đảm đánh giá, phân loại sức khỏe chính xác, khách quan. Quá trình khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Khám sức khỏe thực hiện theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Những trường hợp có bệnh về mắt, huyết áp, tim mạch,… được các Hội đồng Khám tiến hành khám, kiểm tra nhiều lần để đưa ra kết luận chính xác, không để sai sót, mất nguồn. 100% công dân đủ điều kiện sức khỏe đều được xét nghiệm ma túy, HIV-AIDS; các trường hợp có nghi vấn phải xét nghiệm lại trước khi kết luận. Đối với các trường hợp có nghi vấn mắc bệnh tâm thần được kiểm tra thông qua mẫu TEST nhanh, kết hợp với xem xét tiền sử bệnh tật của gia đình. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, trên cơ sở chỉ tiêu được giao và số lượng nguồn đủ điều kiện nhập ngũ, Tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, nhất là các đơn vị có chỉ tiêu “3 gặp, 4 biết” trao đổi thông tin, nghiên cứu kỹ hồ sơ công dân nhập ngũ, nắm chắc tình hình và quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển. Các huyện, thành phố phân công cán bộ phụ trách, cùng với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, phường, thị trấn trực tiếp xét duyệt, tuyển chọn và chịu trách nhiệm về chất lượng của từng thanh niên đến khi giao quân. Đồng thời, cử cán bộ tham gia phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới, giải quyết dứt điểm, thấu tình, đạt lý số loại trả, bù đổi ngay tại đơn vị.

 Nhằm động viên thanh niên tích cực, tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, những năm gần đây, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các địa phương chú trọng huy động các nguồn lực xã hội cho công tác tuyển quân, cả về vật chất, tinh thần. Theo đó, các địa phương đã có nhiều hoạt động phong phú, như: hỗ trợ kinh phí trong quá trình khám tuyển; thăm hỏi tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình công dân nhập ngũ1. Tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức ký cam kết tiếp nhận công dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về vào làm việc; phối hợp với các đơn vị nhận quân, các trường nghề thực hiện dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ theo chủ trương của Đảng. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có quân nhân đang phục vụ tại vùng biên giới, hải đảo nhân dịp lễ, tết; tích cực tạo nguồn xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”; mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân đang phục vụ trong Quân đội, v.v.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ trì phối hợp Công an, Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát và các ngành có liên quan xây dựng hướng dẫn xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh đã xử lý hơn 5.100 lượt vi phạm. Quá trình xử lý vi phạm tiến hành chặt chẽ, công khai, bảo đảm tính giáo dục, răn đe cao.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về công tác tuyển quân có bước chuyển biến tích cực, chất lượng tuyển quân được nâng lên đáng kể. Từ năm 2016 đến nay, toàn Tỉnh có 16.750 công dân nhập ngũ (đạt 100% so với chỉ tiêu trên giao); trong đó, số công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 76,8%; trình độ văn hóa được nâng lên, có 64,5% tốt nghiệp trung học phổ thông và 37,2% tốt nghiệp trung học cơ sở. Riêng năm 2020, Tỉnh có 9,2% công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học; 100% chiến sĩ mới đều tự giác, tích cực rèn luyện, không có trường hợp đào bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật, được các đơn vị đánh giá cao. Tiêu biểu là các địa phương: thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, Hải Hậu, Nam Trực. Có đươc kết quả đó là nhờ sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, ban ngành và cả hệ thống chính trị ở Nam Định trong những năm qua.

VĂN KIỂM - QUANG HỢP - MINH ĐẠT
_______________

1 - Hằng năm, mỗi công dân nhập ngũ đều được tặng 01 suất quà trị giá từ 700.000 đến 1.000.000 đồng; công dân nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 21/01/2021

EUR27,091.2428,506.52

GBP30,717.1932,000.19

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:38 - 21/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570