QPTD -Thứ Tư, 30/11/2011, 00:08 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8-2007

 

-  Nguyễn Phú Trọng - Quốc hội khóa XII với nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.   

-  Trung tướng Hoàng Kỳ - Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và một số biện pháp cần tập trung thực hiện.  

-  Trung tướng Phạm Hồng Thanh - Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa gắn với toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" trong Quân đội. 

Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-  Nguyễn Duy Quý - Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền khi Việt Nam là thành viên WTO.

-  Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình - Hải quân nhân dân Việt Nam học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo.   

-  Trung tướng Nguyễn Đức Sơn - Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH, HĐH

-  Trần Lưu Hải - Tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh.

-  Đại tá Trương Như Vương - Một số vấn đề về bảo đảm an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

-  Nguyễn Công Ngọ - Bắc Ninh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

-  Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang - Binh đoàn 15 phấn đấu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng. 

Quân sự nước ngoài

-  Đồng Đức - Triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.  

Vấn đề - Sự kiện

-  Cao Đức Thái - Dân chủ và nhân quyền trong thời kỳ đổi mới ở nước ta.  

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

-  Thiếu tướng Hoàng Khánh Hưng - Học viện Kỹ thuật quân sự tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ. 

- Đại tá Phan Tấn Tài- LLVT thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác vận động các chức sắc tôn giáo. 

-  Đại tá Dương Văn Trang - Bước phát triển mới trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Lâm Minh Trai- Tập trung xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh ở tỉnh biên giới Đồng Tháp.

-  Đại tá Nguyễn Văn Bình - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường các biện pháp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

-  Đại tá Lê Trung Hiếu - Cơ quan quân sự An Giang phát huy vai trò tham mưu trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

-  Dương Thanh Bình - Công tác xây dựng lực lượng tự vệ ở cảng Hải Phòng.

Giáo dục quốc phòng - Giáo dục pháp luật  trong quá trình CNH, HĐH đất nước

-  Hồ Quốc Toản - Bước phát triển trong công tác giáo dục quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta. 

-  Đại tá Nguyễn Học Từ - Tình hình tai nạn giao thông đường bộ trong quân đội - nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Nghiên cứu - Trao đổi

-  Trung tướng Phạm Xuân Hùng - Suy nghĩ về chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.  

-  Đại tá Hoàng Xuân Lâm - Một số giải pháp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân khi nước ta đã gia nhập WTO.

-  Đại tá Nguyễn Văn Bình - Bàn về nghệ thuật cơ động lực lượng trong chiến dịch phòng không.  

-  Mẫn Hà Anh - Mấy vấn đề cần quan tâm từ việc cổ phần hóa Nhà máy Xi măng 18- Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc

-  Trần Thị Huyền - Tận dụng thời cơ - bài học thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:19 - 28/03/2020

HCMSJC47.10047.900
Hà NộiSJC47.10047.920
Đà NẵngSJC47.10047.920

Thời tiết