QPTD -Thứ Năm, 25/08/2011, 20:59 (GMT+7)
Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn quân đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng (Phần I)

 LTS: Quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong quân đội vừa qua đã được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT). Điều này đã đem lại hiệu quả tích cực đối với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự trưởng thành của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thiện nhân cách quân nhân trong cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Để phản ánh thực tế đó, trong 2 số: tháng 10 và tháng 11-2010, Tạp chí Quốc phòng toàn dân giới thiệu với bạn đọc bài viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn quân đẩy mạnh phong trào TĐQT".

 

 I. Gắn kết chặt chẽ cuộc vận động với phong trào Thi đua Quyết thắng

Chuyển biến từ nhận thức, tình cảm tới hành động trong mỗi cá nhân là thước đo chủ yếu về hiệu quả CVĐ: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Điều đó, phụ thuộc trước hết vào ý thức, quyết tâm, nghị lực của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Song chỉ riêng vậy là chưa đủ, vì chưa đề cập đến nhân tố hết sức cơ bản là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đặc biệt là, khi CVĐ cần được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; trở thành lẽ sống, thói quen thường nhật của mỗi người.

Nhận thức sâu sắc về điều đó nên trong quá trình tiến hành CVĐ, cấp ủy và chỉ huy các cấp trong quân đội đã thường xuyên chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ. Bên cạnh gắn kết chặt chẽ với việc "xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện"; "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", quá trình thực hiện CVĐ trong quân đội vừa qua còn được đan lồng với phong trào TĐQT; thể hiện chủ yếu ở việc: Lấy nội dung, tiêu chí CVĐ làm cơ sở để xác định chủ đề, chỉ tiêu của phong trào TĐQT; đồng thời, lấy hiệu quả CVĐ làm đòn bẩy để đẩy mạnh phong trào TĐQT. Sự tương tác khách quan giữa yêu cầu xây dựng, bồi đắp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với Bác Hồ - Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang, là cơ sở nền tảng quyết định tới hiệu quả của việc kết hợp giữa CVĐ với phong trào TĐQT.

Mục tiêu xuyên suốt của phong trào TĐQT là góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, trong đó, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là vấn đề cơ bản hàng đầu. Theo đó, sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và phẩm chất đạo đức cách mạng của Người là một trong những yêu cầu cơ bản nhất. Do vậy, việc làm trên đã có ý nghĩa như một giải pháp quan trọng không những để nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT mà còn góp phần làm cho CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động và đời sống của toàn quân.

Từ khi CVĐ được phát động và có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), phong trào TĐQT đã được đẩy lên một bước mới; đồng thời, việc thực hiện CVĐ trong toàn quân đã có sự chuyển biến tích cực, việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã được đẩy mạnh, rộng khắp, thường xuyên với những biểu hiện cụ thể, sinh động trong từng tập thể cũng như trong mỗi quân nhân. Sự tự giác, tích cực của hầu hết cán bộ, chiến sĩ đối với phong trào TĐQT cũng là môi trường để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng những giá trị đạo đức cao đẹp của Bác Hồ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đối với mọi cán bộ, chiến sĩ. Nhiều đơn vị, nhiều ngành trong toàn quân đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trực tiếp hưởng ứng CVĐ, như: "Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; "Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác"... Cùng với đó, bám sát vào chủ đề CVĐ và nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn, trong toàn quân đã có nhiều phong trào hành động cách mạng, như: "Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện"; "Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh"; "Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật"; "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở đơn vị cơ sở"; "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông"... Việc làm đó thực sự là động lực thúc đẩy sự trưởng thành của từng cơ quan, đơn vị cũng như sự phát triển, hoàn thiện nhân cách quân nhân, góp phần làm sáng đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các phong trào thi đua trên, tuy chủ đề cụ thể có thể khác nhau, phương thức tổ chức rất đa dạng, song điểm chung nhất đều là hướng tới xây dựng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Mỗi phong trào thi đua có yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu riêng, song đều chung mục đích với các chủ đề CVĐ là: tăng cường trách nhiệm, tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; nêu cao đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng Đảng thực sự đạo đức, văn minh...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, trước hết ở sự tận tụy hy sinh, phấn đấu hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Phong trào TĐQT, trước hết, đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng thắng lợi mọi tình huống mà nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay đặt ra. Trong các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu đã dấy lên các phong trào "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; "Luyện hay, đánh giỏi"; "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn"... Trên mọi lĩnh vực, mọi miền của đất nước đều xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu về ý chí vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi để nâng cao trình độ trí tuệ, sáng tạo làm chủ vũ khí, trang bị, công nghệ quân sự và khả năng tác chiến hiện đại trước những hình thái tác chiến mới; chủ động, kiên quyết, mưu trí đối phó thắng lợi với các tình huống cam go, phức tạp, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đi đầu trong các hoạt động này là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển...

Thực hiện chủ trương "Một tập trung, hai khâu đột phá" đã góp phần tạo ra sự chuyển biến khá rõ nét về nền nếp, tác phong, phương pháp làm việc, sinh hoạt trong cán bộ, chiến sĩ. Tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội có chuyển biến tiến bộ. Tiêu biểu là Đoàn B.16 (Quân khu 2); Đoàn Công binh H.79, các đơn vị H.20 (Quân khu 9), B.68 (Quân khu 5), H.71 thuộc Đoàn S.5 (Quân khu 7), H.24 thuộc Đoàn S.10 (Binh đoàn Tây Nguyên)...

Phẩm chất tận tụy hy sinh phấn đấu, một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được cán bộ, chiến sĩ quân đội học tập, phát huy trong thời kỳ mới thông qua việc tăng cường, nâng cao công tác dân vận. Với ý thức trách nhiệm chính trị cao và tình cảm biết ơn, gắn bó máu thịt với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng nhiều phương thức thiết thực, hiệu quả. Trên mọi miền của đất nước, nhất là vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã giữ vững vị trí hàng đầu, đồng cam, cộng khổ cùng nhân dân và các lực lượng chức năng khác tham gia xóa đói, giảm nghèo; ngăn ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; giữ gìn sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, như: Anh hùng liệt sĩ Phạm Hữu Huyên (Quân khu 4), Rơ Chăm Thuyên (Quân khu 5); các liệt sĩ Phàn Pháo Lở, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Hữu Huân (Bộ đội Biên phòng), Lưu Minh Tưởng (Đoàn Sao vàng, Quân khu 1), Nguyễn Văn Hiệp (Quân khu 3)... Các hình thức dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ngày càng đa dạng, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, toàn quân đã huy động hơn 2 trăm triệu ngày công, ủng hộ các địa phương hàng trăm tỉ đồng, hàng nghìn phương tiện giúp dân khắc phục bão, lũ, sạt lở đất, cháy rừng... Các đơn vị đã cử hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về các địa bàn còn nhiều khó khăn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tổ chức đời sống, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá chế độ của các thế lực thù địch... Nhiều phương thức dân vận mới đã phát huy hiệu quả tốt trên thực tế, như: gắn kết giữa các hộ gia đình người Kinh với các hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn công tác của Binh đoàn 15; xây dựng thôn, buôn kiểu mẫu ở Quân khu 7; xây dựng Đội công tác 123 "1 không, 2 có, 3 vững mạnh" ở Quân khu 5... Sự quả cảm tận tụy, quên mình vì cuộc sống yên bình, vì hạnh phúc của nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội đã làm sáng đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Học tập đức: cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ, phong trào TĐQT đã hướng cán bộ, chiến sĩ vào việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; xây dựng lối sống trung thực, giản dị "mình vì mọi người"; nêu cao ý chí, nghị lực trong công việc và cuộc sống... Những chuyển biến tích cực trên những vấn đề đó không những đã ngày càng đi vào đời sống hằng ngày, thể hiện qua việc làm bình dị, cụ thể của mọi quân nhân mà đã xuất hiện thường xuyên ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị quân đội, trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong các nhà trường quân đội, phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"; "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tại cơ sở đào tạo quân đội"; "Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...  vẫn được duy trì thường xuyên và có bước phát triển mang lại hiệu quả cao, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành nâng cao chất lượng dạy và học. Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" đã thiết thực cổ vũ, động viên mọi thành viên nỗ lực vượt bậc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao y đức, đảm bảo kịp thời, chu đáo các yêu cầu phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Đi đầu trong hoạt động này là các tập thể làm công tác hậu cần thuộc các quân khu 1, 2, 9; Quân chủng Phòng không - Không quân; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Học viện Kỹ thuật Quân sự... Phong trào TĐQT trong hoạt động sản xuất quốc phòng và kinh tế, tập trung thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội trên địa bàn công tác... Trong quá trình thực hiện CVĐ, các đơn vị trong toàn quân đã đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"; chương trình xây dựng 1.000 Nhà Tình nghĩa, 1.500 Nhà Đồng đội đã được các đơn vị triển khai tích cực, có chất lượng, vượt chỉ tiêu. Trong 4 năm (2006 - 2009) toàn quân đã xây dựng được 4.860 Nhà Tình nghĩa; 5 năm qua, đã xây dựng được 1.518 Nhà Đồng đội góp phần giải quyết một phần khó khăn cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người lao động về nhà ở. Thực hiện Đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", Bộ đội Biên phòng đã làm được 3.640 ngôi nhà, 160 công trình dân sinh trị giá 149,4 tỉ đồng tặng đồng bào vùng biên giới, hải đảo. Các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, tích cực tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 14 nghìn hài cốt liệt sĩ.

Sự gắn kết chặt chẽ trong tổ chức, thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng vào việc phát huy nội lực, khơi dậy và tập hợp mọi tiềm năng của toàn quân để thúc đẩy nhanh sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Không những thế, việc làm đó còn có ý nghĩa thiết thực bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm, tình cảm của mọi cán bộ, chiến sĩ đối với Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu. Trong quá trình đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có sức cảm hóa và cổ vũ tích cực cho việc thực hiện CVĐ và phong trào TĐQT trong toàn quân tiếp theo.

(Số sau: II - Để hiệu quả CVĐ gắn kết với phong trào TĐQT ngày càng lan rộng, có chiều sâu và bền vững).

KHẮC THƯỜNG - VĂN BẢY - TÁ ANH

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết