TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2015

- Thượng tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH - Những định hướng lớn về công tác đối ngoại quốc phòng năm 2015.

- Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Đẩy mạnh phát triển báo chí quân đội theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Trung tướng NGUYỄN CHÂU THANH - Những nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2015.

- Đại tá LƯU SỸ QUÝ - Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính quân đội.

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03-02-1930 – 03-02-2015)

- Thượng tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình hiện nay.

- Trung tướng PHẠM VĂN DỸ - Đảng bộ Quân khu 7 tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

- NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYỄN THỊ NHAN - Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

- NGUYỄN VIỆT HÙNG - Đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- MẠNH HÀ - QUANG CHUYÊN - Nhận thức về đối tác, đối tượng trong hội nhập quốc tế hiện nay.

- Chuẩn Đô đốc ĐINH GIA THẬT - Lãnh đạo triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp ở Quân chủng Hải quân.

- Đại tá NGUYỄN HUY CẢNH - Sư đoàn 325 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯ­ƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Thiếu tướng LÊ HIỀN VÂN - Đảng bộ Quân khu 2 gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Thiếu tướng NGUYỄN DUY QUYỀN - Quân đoàn 3 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONG SỰ NGHIỆP CNH,HĐH

- LÊ QUANG HÙNG - Bộ Xây dựng với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

- Thiếu tướng LÊ BÁ TẤN - Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao năng lực quản lý, khai thác, làm chủ khí tài, trang bị.

- Đại tá NGUYỄN VĂN THỦY - Lữ đoàn Pháo binh 40 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu.

- Đại tá NGUYỄN VĂN THẮNG - Lữ đoàn 146 vững vàng trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo Trường Sa.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- KIỀU LOAN - Đôi nét về xây dựng, tổ chức lực lượng bán vũ trang của một số nước ASEAN.

- NGUYỄN NGỌC ANH - Triển vọng về mối quan hệ Liên minh châu Âu – Nga – U-crai-na.

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

- MẠCH QUANG THẮNG - Dân chủ là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- NGUYỄN NGỌC HỒI -  Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Thiếu tướng NGUYỄN VĂN TƯƠNG - Khâu đột phá trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Cảnh sát biển Việt Nam.

- Đại tá LÊ XUÂN HÒA - Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

- Thượng tá ĐỖ XUÂN TỤNG - Sư đoàn 316 nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện.

- Thượng tá NGUYỄN VIỆT CÔNG - Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Hóa học 87.

- Thượng tá HUỲNH TẤN HÙNG - Trung đoàn 4 tiếp nối truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Thiếu tướng NGUYỄN OANH LIỆT - Kiên Giang đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đại tá LÊ THUẦN HUY - Bộ đội Biên phòng Gia Lai thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Trung tướng TRẦN THÁI BÌNH - Bàn về tác chiến phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Đại tá PHẠM XUÂN THIỆN - Đại tá NGUYỄN HUY ĐỘNG - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam - một số vấn đề đặt ra.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc (1884 - 1945).

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá NGUYỄN HUY THỤC - Nghệ thuật vận dụng thời cơ trong Chiến dịch Trị - Thiên năm 1975.