TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 7-2013

- Trung tướng NGUYỄN TRUNG THU - Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh.

- Thiếu tướng PHẠM HOÀI GIANG - Đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong Quân đội.

- Thiếu tướng TRẦN VĂN MINH - Nghiên cứu hoàn thiện chính sách xã hội đối với Quân đội và gia đình quân nhân trong thời kỳ mới.

- Thiếu tướng LÊ THANH PHƯỢNG - Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Thiếu tướng ĐOÀN HÙNG MINH - Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Thiếu tướng PHẠM THANH LIÊM - Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Học viện Phòng không - Không quân tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

- LÊ HỒNG MINH - Đảng bộ Quân sự huyện Mai Sơn qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Đại tá TÔ NĂM - Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Nẵng giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị.

- Đại tá VŨ VĂN NGHIỆP - Trường Sĩ quan Đặc công thực hiện đổi mới giáo dục - đào tạo theo Kết luận 51 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯ­ƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Thiếu tướng NGUYỄN VĂN TƯƠNG - Làm theo gương Bác, Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển.

- HỒNG LÂM - MINH SƠN - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (III- Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONG SỰ NGHIỆP CNH,HĐH

- Trung tướng PHẠM VĂN DỸ - Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

- Thiếu tướng HOÀNG XUÂN CHIẾN - Bộ đội Biên phòng với công tác nắm tình hình, tham gia xử lý các "điểm nóng" ở khu vực biên giới.

- Thiếu tướng NGUYỄN DUY NGUYÊN - Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh - bước phát triển mới góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Đại tá VŨ QUANG LONG - Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông Bắc Tổ quốc.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

*** Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La 12 - qua đánh giá của dư luận quốc tế.

- Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN - Đôi nét về phát triển công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

- Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN YÊM - Phòng, chống khuynh hướng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang ở nước ta hiện nay.

- TRUNG NGUYÊN - Đằng sau những cáo buộc Việt Nam “vi phạm nhân quyền”.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Thiếu tướng TRẦN HÙNG NAM - Một số kinh nghiệm qua Hội thi xe tốt, lái xe an toàn toàn quân năm 2013.

- Đại tá NGUYỄN KHẮC NAM - Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

- Đại tá TRẦN MINH THANH - Lực lượng vũ trang Quảng Trị thực hiện tốt chính sách thương binh, gia đình liệt sĩ.

- Đại tá TRẦN QUANG HOÀNG - Công tác huấn luyện ở Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

- Đại tá NGUYỄN TRUNG HÁN - Sư đoàn 320 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

- Đại tá PHẠM HỒNG THÁI - Giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 341.

- Đại tá NGUYỄN HOÀNG NHIÊN - Một số kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Lữ đoàn Pháo 204.

- Đại tá NGUYỄN DUY ĐỊNH - Kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn Hải quân 147.

- Thượng tá NGUYỄN NAM DƯƠNG - Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá ĐẶNG TRỌNG QUÂN - Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở tỉnh Thanh Hóa.

- Thượng tá LÊ LƯƠNG QUYỀN - Lữ đoàn Công binh 550 tăng cường giáo dục kỷ luật dân vận.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Đại tá VŨ HỒNG HÀ - Mấy vấn đề về đổi mới công tác huấn luyện chiến thuật ở các đơn vị pháo binh.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Đảo, quần đảo theo Luật Biển Việt Nam.

LỊCH SỬ KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Thiếu tướng HÀ QUỐC HƯU - Về nghệ thuật rút lui chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân Mãn Thanh xâm lược năm 1788.