Đảng bộ Quân khu 4 tập trung xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không"

Đảng bộ Quân khu 4 tập trung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

QPTD -Thứ Năm, 13/02/2020, 09:12 (GMT+7)
Đảng ủy Quân khu 4 xác định: xây dựng chi bộ theo tiêu chí “3 tốt, 3 không” là một nội dung, giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đảng bộ Vùng 3 Hải quân tập trung xây dựng chi bộ "4 tốt"

Đảng bộ Vùng 3 Hải quân tập trung xây dựng chi bộ “4 tốt”

QPTD -Thứ Năm, 09/05/2019, 08:52 (GMT+7)
Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tiêu chí “4 tốt”, Đảng ủy Vùng đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ phấn đấu, tinh thần vượt khó, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, đoàn kết...

Hà Giang xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn - kết quả và kinh nghiệm

Hà Giang xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn - kết quả và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 11/01/2016, 16:27 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân, lực lượng vũ trang Tỉnh Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương cơ sở,...

"Chủ yếu ở cấp trên"!

“Chủ yếu ở cấp trên”!

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2012, 11:48 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) là thời cơ để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên tự “soi” lại mình, nhìn rõ mình hơn, trên cơ sở đó khắc phục hạn chế, thiếu sót, nên không thể “chủ yếu ở cấp trên”

Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình

Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình

QPTD -Thứ Hai, 15/10/2012, 02:54 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự (QP,QS) của Đảng, nhận thức rõ vị trí chiến lược quan trọng của Tỉnh về quốc phòng - an ninh (QP-AN), những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Ninh Bình đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác QP,QS địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 11:07 (GMT+7)
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy mọi tổ chức và cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:48 (GMT+7)
Việc xây dựng DQ,TV biển là nội dung không thể thiếu. Hơn nữa, nước ta là quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển dài nên xây dựng DQ,TV biển còn là vấn đề cấp thiết, nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.

Phát huy vai trò của chi bộ trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Phát huy vai trò của chi bộ trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

QPTD -Thứ Năm, 14/06/2012, 17:24 (GMT+7)
Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình là một bảo đảm quan trọng cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng; trong đó, vai trò của chi bộ có ý nghĩa quyết định.

Quân khu 2 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc

Quân khu 2 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2012, 15:16 (GMT+7)
Xây dựng các tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường tiềm lực mọi mặt cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ này, tạo điều kiện cho các địa phương giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá...

Ba trọng tâm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang Bình Thuận

Ba trọng tâm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang Bình Thuận

QPTD -Thứ Hai, 16/04/2012, 01:52 (GMT+7)
Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung  toàn diện, trong đó tập trung vào ba nội dung cơ bản nhất.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết