Học viện Chính trị chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Học viện Chính trị chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 09:03 (GMT+7)
Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Học viện Chính trị luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Những trọng tâm xây dựng Đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh

Những trọng tâm xây dựng Đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh

QPTD -Thứ Năm, 26/07/2018, 08:54 (GMT+7)
Nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong những năm tới được Nhà trường xác định là chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân khu 4

Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân khu 4

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2016, 15:03 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”, Đảng ủy Quân khu 4 đã và đang tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

QPTD -Thứ Sáu, 28/09/2012, 01:23 (GMT+7)
Trong các ngày 24 – 27 tháng 9, các Đảng ủy: Quân đoàn 4, Tổng cục Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân đoàn 2 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520