Học viện Chính trị chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Học viện Chính trị chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 09:03 (GMT+7)
Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Học viện Chính trị luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Những trọng tâm xây dựng Đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh

Những trọng tâm xây dựng Đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh

QPTD -Thứ Năm, 26/07/2018, 08:54 (GMT+7)
Nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong những năm tới được Nhà trường xác định là chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân khu 4

Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân khu 4

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2016, 15:03 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”, Đảng ủy Quân khu 4 đã và đang tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

QPTD -Thứ Sáu, 28/09/2012, 01:23 (GMT+7)
Trong các ngày 24 – 27 tháng 9, các Đảng ủy: Quân đoàn 4, Tổng cục Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân đoàn 2 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết