Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Quân đội hiện nay

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 22/02/2019, 07:02 (GMT+7)
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hệ quả từ nhiều nguyên nhân, song cốt lõi là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm; vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng, nói không đi đôi với làm, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Điều luật nhân quyền Magnitsky vi phạm nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết

Điều luật nhân quyền Magnitsky vi phạm nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết

QPTD -Thứ Hai, 06/03/2017, 16:01 (GMT+7)
Hoa Kỳ là nước thường hay áp đặt luật pháp của mình đối với các quốc gia có chủ quyền khác. Trong thời đại ngày nay, việc làm này không những đã trở nên lỗi thời, mà còn vi phạm nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết của các quốc gia. Điều luật Magnitsky mới đây là một ví dụ...

Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 15/11/2012, 02:51 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu về công tác xây dựng Đảng. Bài học đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2012, 03:23 (GMT+7)
Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường nhập nhèm giữa quyền con người và quyền công dân để vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền con người. Thủ đoạn mà họ thường dùng là tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân; trong khi đó, quyền con người và quyền công dân là không đồng nhất.

Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội

Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 04/10/2012, 14:36 (GMT+7)
Theo kế hoạch, trong tháng 10, 11-2012, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này là cơ hội để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay (Tiếp theo)

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay (Tiếp theo)

QPTD -Thứ Năm, 16/08/2012, 08:49 (GMT+7)
Sau chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, để tăng cường lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở từng địa phương, cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Tây Ninh đã chuyển lực lượng dân quân “chốt” trên tuyến biên giới thành lực lượng dân quân thường trực (DQTT).

Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:11 (GMT+7)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đấu tranh loại trừ chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm là giải pháp rất quan trọng.

Toàn văn Báo cáo đánh giá công tác báo chí 2011

Toàn văn Báo cáo đánh giá công tác báo chí 2011

QPTD -Thứ Sáu, 30/03/2012, 10:55 (GMT+7)
Tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc tổ chức ngày 30/3 tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2011 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012.

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

QPTD -Thứ Ba, 28/02/2012, 02:03 (GMT+7)
Sáng 27-2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 &;Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay&; đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu chỉ đạo và truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết