Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn

Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn

QPTD -Thứ Hai, 15/07/2019, 09:06 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc phần IV chùm bài "Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn" với tiêu đề: Chăm lo xây dựng đoàn viên, thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Giáo dục thanh niên Quân đội "vừa hồng, vừa chuyên" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giáo dục thanh niên Quân đội “vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 24/05/2019, 13:53 (GMT+7)
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”...

Học viện Quân y làm theo lời Bác, xây dựng đội ngũ giảng viên "3 trong 1"

Học viện Quân y làm theo lời Bác, xây dựng đội ngũ giảng viên “3 trong 1”

QPTD -Thứ Năm, 07/03/2019, 08:15 (GMT+7)
Khắc ghi lời Bác dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên vừa hồng, vừa chuyên, đa năng “3 trong 1". Đó là, mỗi giảng viên vừa là người thầy giỏi, là bác sĩ điều trị giỏi, đồng thời là nhà nghiên cứu khoa học giỏi...

Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ hậu cần Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ hậu cần Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Ba, 27/11/2018, 07:41 (GMT+7)
Để xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội “vừa hồng, vừa chuyên” trước tác động đa chiều của kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Học viện đang tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa nội dung, chương trình theo hướng hiện đại, bám sát thực tiễn công tác bảo đảm hậu cần ở đơn vị...

Xây dựng đội ngũ cán bộ tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân

QPTD -Thứ Hai, 11/06/2018, 20:22 (GMT+7)
Một nội dung rất quan trọng của Trung ương 7 (khóa XII) vừa qua, là bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”; phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân,...

Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa

Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa

QPTD -Thứ Năm, 12/01/2017, 08:05 (GMT+7)
Những năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp, nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực toàn diện ngành Kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, “vừa hồng, vừa chuyên”, làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật...

Trường Sĩ quan Lục quân 1 xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên "vừa hồng, vừa chuyên"

Trường Sĩ quan Lục quân 1 xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”

QPTD -Thứ Hai, 23/03/2015, 07:56 (GMT+7)
Nhận thức đúng vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, giảng viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1 luôn coi trọng xây dựng đội ngũ này “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực,...

Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng", vừa "chuyên"

Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”

QPTD -Thứ Năm, 20/11/2014, 16:34 (GMT+7)
Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân), đã chỉ đạo phải học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực, các mặt hoạt động, song chú trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật vừa “hồng” vừa “chuyên”,...

Giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

QPTD -Thứ Bảy, 30/08/2014, 17:52 (GMT+7)
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn về trách nhiệm của Đảng với thanh niên là: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"; "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết."

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:06 (GMT+7)
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:25 - 08/04/2020

HCMSJC47.15048.000
Hà NộiSJC47.15048.020
Đà NẵngSJC47.15048.020

Thời tiết