Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

QPTD -Thứ Hai, 13/05/2019, 09:55 (GMT+7)
Để đẩy mạnh hoạt động này, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ mới” với những nội dung, giải pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm...

Bộ đội Biên phòng Bình Định thực hiện công tác vận động quần chúng

Bộ đội Biên phòng Bình Định thực hiện công tác vận động quần chúng

QPTD -Thứ Hai, 16/10/2017, 08:48 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định luôn xác định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng theo lời Bác dạy

Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng theo lời Bác dạy

QPTD -Thứ Bảy, 30/09/2017, 10:05 (GMT+7)
Một trong những kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy của Bộ đội Biên phòng là thực hiện tốt công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia,...

Cách mạng Tháng Tám - đỉnh cao nghệ thuật tuyên truyền, vận động quần chúng của Đảng

Cách mạng Tháng Tám - đỉnh cao nghệ thuật tuyên truyền, vận động quần chúng của Đảng

QPTD -Thứ Sáu, 18/08/2017, 14:31 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta thắng lợi là do hội tụ đủ các điều kiện: giai cấp tiên phong, cao trào cách mạng của nhân dân, một bước ngoặt trong lịch sử; đồng thời, coi khởi nghĩa như là một nghệ thuật trong nắm bắt thời cơ, sử dụng lực lượng, phát động cao trào của quần chúng...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum với công tác vận động quần chúng, bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum với công tác vận động quần chúng, bảo vệ biên giới

QPTD -Thứ Hai, 13/03/2017, 11:41 (GMT+7)
Là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới của Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Kon Tum xác định: thực hiện tốt công tác vận động quần chúng là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới...

Bộ đội Biên phòng An Giang đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Bộ đội Biên phòng An Giang đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2016, 08:37 (GMT+7)
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, nhất là công tác vận động quần chúng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới...

Công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định

Công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định

QPTD -Thứ Năm, 09/06/2016, 17:45 (GMT+7)
Nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác vận động quần chúng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mặt công tác này, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân”...

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thực hiện công tác vận động quần chúng theo lời Bác Hồ dạy

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thực hiện công tác vận động quần chúng theo lời Bác Hồ dạy

QPTD -Thứ Hai, 07/03/2016, 14:59 (GMT+7)
Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực cửa khẩu Cảng và khu vực biên giới biển...

Công tác dân vận ở Vùng 4 Hải quân

Công tác dân vận ở Vùng 4 Hải quân

QPTD -Thứ Tư, 09/12/2015, 15:47 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Hướng dẫn 842/HD-CT của Tổng cục Chính trị và Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về công tác vận động quần chúng, Đảng ủy Vùng đã ra Nghị quyết chuyên đề, ban hành Quy chế lãnh đạo công tác dân vận,...

Công tác vận động quần chúng của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của Quân đội hiện nay

Công tác vận động quần chúng của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 10/08/2015, 17:10 (GMT+7)
Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đó là Đảng ta đã làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng trong một mặt trận thống nhất, tạo sức mạnh to lớn cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Bài học đó đến nay còn nguyên giá trị và cần được tiếp tục phát huy,...

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019
Ngày 09-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:27 - 12/12/2019

EUR25582.7426430.39

GBP30247.2330731.63

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết