Đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau

Đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau

QPTD -Thứ Ba, 25/09/2018, 07:24 (GMT+7)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Khi đề cập đến vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng.

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên hiện nay

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên hiện nay

QPTD -Thứ Ba, 18/09/2018, 07:58 (GMT+7)
Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tìm các giải pháp khắc phục vấn đề này là điều vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài.

Phòng, chống tham nhũng - vấn đề sống còn của Đảng, chế độ

Phòng, chống tham nhũng - vấn đề sống còn của Đảng, chế độ

QPTD -Thứ Sáu, 11/08/2017, 09:48 (GMT+7)
Nhận thức rõ tác hại của tham nhũng đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ, những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách,...

Phòng chống tham nhũng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ

Phòng chống tham nhũng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ

QPTD -Thứ Ba, 25/07/2017, 08:50 (GMT+7)
Hậu quả mà tham nhũng gây ra để lại nhiều hệ lụy phức tạp, khó lường đối với công tác lãnh đạo, quản lý xã hội của Đảng, Nhà nước,...

Phòng chống tham nhũng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ

Phòng chống tham nhũng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ

QPTD -Thứ Ba, 06/06/2017, 15:45 (GMT+7)
Phòng, chống tham nhũng được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm bài viết của tác giả: Đại tá, TS. Đỗ Hồng Lâm, với tiêu đề: “Phòng, chống tham nhũng – vấn đề sống còn của Đảng, chế độ”...

Công tác thanh niên mang tính chiến lược, có ý nghĩa sống còn của dân tộc (*)

Công tác thanh niên mang tính chiến lược, có ý nghĩa sống còn của dân tộc (*)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 04:59 (GMT+7)
Nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ đoàn qua các thời kỳ, và qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:50 (GMT+7)
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp đã được xác định; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực tương xứng với chức trách, nhiệm vụ được giao là yêu cầu hết sức quan trọng .

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

QPTD -Thứ Sáu, 11/05/2012, 03:33 (GMT+7)
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định: cán bộ là khâu then chốt, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trong Đảng bộ Quân đội nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH – Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH – Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)

QPTD -Thứ Tư, 11/04/2012, 14:27 (GMT+7)
Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nhi-cô Lô-pết. Tạp chí QPTD trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện.

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QPTD -Thứ Ba, 03/01/2012, 08:03 (GMT+7)
Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620