Mấy vấn đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 7

Mấy vấn đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 7

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2012, 15:07 (GMT+7)
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác này không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, mà còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở.

Một số vấn đề về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 3

Một số vấn đề về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 3

QPTD -Thứ Tư, 07/03/2012, 15:44 (GMT+7)
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Những năm gần đây, do tác động mặt trái của cơ chế thị trường và những bất cập trong các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, việc tuyển quân ở một số địa phương còn gặp khó khăn. Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác này, cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cả về chính sách và phương thức tiến hành với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:04 - 22/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết