Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ

QPTD -Thứ Ba, 20/11/2018, 16:04 (GMT+7)
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất cho toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn quân và đoàn kết với nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Xây dựng môi trường văn hóa ở Sư đoàn 9

Xây dựng môi trường văn hóa ở Sư đoàn 9

QPTD -Thứ Năm, 19/07/2018, 10:37 (GMT+7)
Những năm qua, cùng với thực hiện toàn diện các mặt công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đã đạt được kết quả quan trọng...

Phú Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Phú Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:19 (GMT+7)
Phú Quốc có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng - an ninh đối với tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ. Nhận thức rõ vị trí của mình, những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quốc luôn chú ý đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới.

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:16 (GMT+7)
Xác định rõ công tác vận động quần chúng là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Bộ đội Biên phòng đã tiến hành nhiều biện pháp vận động quần chúng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:44 (GMT+7)
Thấm nhuần quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” , những năm qua, Đảng ta đã ban hành đồng bộ nhiều chủ trương, nghị quyết đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, như: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng giai cấp công nhân; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về thanh niên, phụ nữ, doanh nhân; về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác vận động trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài…

Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác dân vận

Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác dân vận

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2012, 15:20 (GMT+7)
Tiến hành công tác dân vận vừa là chức năng, nhiệm vụ, đồng thời là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum. Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội"

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”

QPTD -Thứ Hai, 20/08/2012, 02:32 (GMT+7)
Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của bộ đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Qua 20 năm thực hiện, Cuộc vận động đã đi vào đời sống và phát huy vai trò trong xây dựng, hình thành, củng cố nhân cách của người quân nhân cách mạng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

"Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng tây bắc Tổ quốc (tiếp theo*)

“Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng tây bắc Tổ quốc (tiếp theo*)

QPTD -Thứ Hai, 20/08/2012, 02:28 (GMT+7)
Cùng với tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới (ĐSVHM) là một nội dung quan trọng trong Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Quân đội trên địa bàn Tây Bắc.

Huyện Từ Liêm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng

Huyện Từ Liêm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2012, 14:20 (GMT+7)
Từ Liêm là huyện ngoại thành, có vị trí quan trọng trong chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và quốc phòng - an ninh (QP-AN) của Thủ đô Hà Nội. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua, huyện Từ Liêm đã khai thác tốt các nguồn lực, thế mạnh, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm phát triển KT-XH; đồng thời, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương,

Sơn La phát huy vai trò các đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở trên địa bàn

Sơn La phát huy vai trò các đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở trên địa bàn

QPTD -Thứ Năm, 21/06/2012, 16:40 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị số 123/2002/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội công tác tăng cường cho các cơ sở trên địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đội công tác tăng cường cho một số cơ sở trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Tỉnh; coi đó là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:25 - 16/09/2019

EUR25498.426343.21

GBP28642.9629101.61

USD2316523285

Giá vàng

Thời tiết