Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

QPTD -Thứ Năm, 24/01/2019, 08:38 (GMT+7)
Trên cơ sở nội dung, chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, Trung tâm rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình theo hướng lược bớt những nội dung trùng lặp trong chương trình đại học đại cương; phân định rõ giữa nội dung chính trị và quân sự; giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành...

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 24/07/2014, 20:34 (GMT+7)
Công đoàn Việt Nam đã và đang được xây dựng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị tin cậy của Đảng, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công nhân lao động,...

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

QPTD -Thứ Năm, 10/04/2014, 16:18 (GMT+7)
Những năm qua, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên và đạt được nhiều kết quả tích cực,...

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với phong trào "Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân" ở Lữ đoàn Pháo binh 675

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với phong trào “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân” ở Lữ đoàn Pháo binh 675

QPTD -Thứ Ba, 24/12/2013, 09:53 (GMT+7)
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong Quân đội nói chung, Lữ đoàn Pháo binh 675 nói riêng đã góp phần đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị,...

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 23/12/2013, 17:01 (GMT+7)
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy nhiệt huyết của mình, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã đem hết tài năng và nghị lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng và có đóng góp to lớn trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân ngày càng lớn mạnh,...

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 12/08/2013, 14:48 (GMT+7)
Để thực hiện tốt các chức năng: chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, bên cạnh xây dựng yếu tố con người, Quân đội còn được Nhà nước giao quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản một khối lượng lớn cơ sở vật chất, tài chính, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 26/05/2020

HCMSJC48.47048.850
Hà NộiSJC48.47048.870
Đà NẵngSJC48.47048.870

Thời tiết