Vẫn là tư duy cũ, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Vẫn là tư duy cũ, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 11/04/2019, 07:51 (GMT+7)
Tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, nhưng Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chứa đựng những nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam...

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Mỹ: sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Mỹ: sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 22/08/2017, 15:41 (GMT+7)
​​​​​​​Ngày 15-8-2017, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, có Việt Nam. Mặc dù có một số tiến bộ trong đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhưng bản Báo cáo vẫn còn nhiều nội dung thể hiện sự nhìn nhận phiến diện, thiếu khách quan, thiện chí,...

Vẫn là những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Vẫn là những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 08/06/2016, 10:45 (GMT+7)
Báo cáo phúc trình nhân quyền toàn cầu 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ và gần đây là thông báo của Người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, chứa đựng những thông tin không đúng sự thật, thiếu khách quan,...

Một dự luật thiếu khách quan

Một dự luật thiếu khách quan

QPTD -Chủ Nhật, 04/08/2013, 11:55 (GMT+7)
Vào thời điểm quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển tốt đẹp thì ngày 01-8, Hạ viện Mỹ lại thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R. 1897) với những đánh giá, nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam và không phù hợp với sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:50 (GMT+7)
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp đã được xác định; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực tương xứng với chức trách, nhiệm vụ được giao là yêu cầu hết sức quan trọng .

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2012

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2012

QPTD -Thứ Hai, 01/10/2012, 02:16 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng bài viết quan trọng của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: &;Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội&;; bài viết của đồng chí Hà Thị Khiết về tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng… và các tác giả khác.

H.R.1410 vẫn dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan

H.R.1410 vẫn dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan

QPTD -Thứ Hai, 17/09/2012, 07:41 (GMT+7)
Chiều 11-9-2012, Hạ viện Mỹ thông qua “Dự luật nhân quyền Việt Nam 2012” mang số hiệu H.R.1410. Vẫn giữ  thái độ định kiến, bản Dự luật này tiếp tục dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam.

Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 và Nghị quyết "kêu gọi Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền" là việc làm sai trái

Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 và Nghị quyết “kêu gọi Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền” là việc làm sai trái

QPTD -Thứ Sáu, 14/09/2012, 04:40 (GMT+7)
Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 và Nghị quyết “kêu gọi Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền” đã dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người tại Việt Nam. Việc thông qua dự luật và nghị quyết nói trên là sai trái, không phù hợp với xu hướng phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đặc trưng văn hóa - nghề nghiệp của nhà báo cách mạng Việt Nam

Đặc trưng văn hóa - nghề nghiệp của nhà báo cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 15:22 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”

Khai mạc Phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 09-01, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu chương trình Phiên họp thứ 41 với việc cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:10 - 21/01/2020

EUR25311.8626335.45

GBP29660.1630287

USD2307023240

Giá vàng

Thời tiết