Thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy - động lực để ngành Hậu cần quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy - động lực để ngành Hậu cần quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 11/06/2018, 08:19 (GMT+7)
Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và là động lực tinh thần to lớn để toàn quân, trực tiếp là ngành Hậu cần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao...

Ngành Hậu cần Bộ đội Biên phòng thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Ngành Hậu cần Bộ đội Biên phòng thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

QPTD -Thứ Sáu, 12/05/2017, 09:40 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, ngành Hậu cần Bộ đội Biên phòng đã có nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện,...

Ngành Hậu cần Quân khu 2 thực hiện khâu đột phá trong phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Ngành Hậu cần Quân khu 2 thực hiện khâu đột phá trong phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

QPTD -Thứ Ba, 20/09/2016, 07:23 (GMT+7)
Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ: “Thực túc thì binh cường. Anh chị em bên cung cấp phải có quyết tâm để có đủ lương thực, vũ khí cho bộ đội”, ngành Hậu cần Quân khu tập trung trước hết đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, với quyết tâm...

Ngành Hậu cần Quân khu 3 thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Ngành Hậu cần Quân khu 3 thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

QPTD -Thứ Năm, 28/08/2014, 15:10 (GMT+7)
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” là biểu hiện sinh động, tập trung nhất của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, là nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của ngành Hậu cần Quân khu 3,..

Trung đoàn Thông tin 23 gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng Đảng

Trung đoàn Thông tin 23 gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng Đảng

QPTD -Thứ Tư, 04/01/2012, 14:33 (GMT+7)
Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) chủ trương gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huấn thị của Bác - động lực quan trọng để bộ đội đặc công thực hiện tốt nhiệm vụ

Huấn thị của Bác - động lực quan trọng để bộ đội đặc công thực hiện tốt nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 14:46 (GMT+7)
Binh chủng Đặc công là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Đặc công luôn ghi nhớ Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2009

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2009

QPTD -Thứ Bảy, 13/08/2011, 23:54 (GMT+7)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết