Xây dựng Nhà trường Quân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Xây dựng Nhà trường Quân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

QPTD -Thứ Hai, 09/09/2019, 07:25 (GMT+7)
Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định 889/QĐ-BQP phê duyệt “Kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường Quân đội trước tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các học viện, nhà trường Quân đội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện...

Học viện Lục quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Học viện Lục quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Năm, 10/05/2018, 14:03 (GMT+7)
Những năm qua, Học viện đã chú trọng kiện toàn đội ngũ giảng viên cả về số lượng, chất lượng theo hướng chuẩn hóa; chọn lọc, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng thiết thực, hiệu quả...

Các nhà trường quân đội đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo

Các nhà trường quân đội đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo

QPTD -Thứ Năm, 11/09/2014, 16:02 (GMT+7)
Để góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các nhà trường quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, “tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo,…” trong năm học 2014 - 2015,...

Học viện Hậu cần đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

Học viện Hậu cần đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

QPTD -Thứ Hai, 24/02/2014, 17:12 (GMT+7)
Những năm gần đây, thực hiện chủ trương đổi mới công tác GD-ĐT, Học viện đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, có chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và thu được nhiều kết quả tích cực,...

Giải pháp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Giải pháp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2012, 15:16 (GMT+7)
Trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung, giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng, đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định. Do đó, đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong Quân đội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2012, 15:59 (GMT+7)
Công tác giáo dục - đào tạo trong Quân đội đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trước yêu cầu mới, công tác này cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa.

Xây dựng đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Xây dựng đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

QPTD -Thứ Sáu, 03/08/2012, 03:04 (GMT+7)
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Quân đội và sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Trong đó, xây dựng đội ngũ giảng viên được Nhà trường xác định là khâu then chốt, giữ vai trò quyết định.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 16:22 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều giải pháp xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII họp phiên thứ 9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII họp phiên thứ 9

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 02:08 (GMT+7)
Sáng 16-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khóa XIII họp phiên thứ 9. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp.

Trường Sĩ quan Thông tin đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trường Sĩ quan Thông tin đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2012, 15:11 (GMT+7)
Giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai chức năng, hai nhiệm vụ chủ yếu của các học viện, nhà trường quân đội đào tạo bậc đại học. Đây cũng là hai vấn đề đang được Trường Sĩ quan Thông tin tập trung đổi mới toàn diện nhằm chuẩn bị tốt nhất về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc hiện đại trong giai đoạn mới.

Khai mạc Phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 09-01, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu chương trình Phiên họp thứ 41 với việc cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 03:34 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết