Thủ tướng: Học tập và làm theo gương Bác củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội

Thủ tướng: Học tập và làm theo gương Bác củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội

QPTD -Thứ Ba, 20/08/2019, 06:55 (GMT+7)
Ngày 19-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu...

Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục

Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục

QPTD -Thứ Ba, 20/05/2014, 09:02 (GMT+7)
Sáng 19-5, đúng sinh nhật Bác, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Làm theo gương Bác, Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển

Làm theo gương Bác, Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển

QPTD -Thứ Tư, 10/07/2013, 22:13 (GMT+7)
Những năm qua, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được triển khai tích cực, có hiệu quả cao; góp phần đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Làm theo gương Bác ở lực lượng vũ trang huyện Đức Thọ

Làm theo gương Bác ở lực lượng vũ trang huyện Đức Thọ

QPTD -Thứ Hai, 22/04/2013, 22:26 (GMT+7)
Trước yêu cầu mới, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Thọ xác định: “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ là một đảm bảo quan trọng để phát huy tinh thần tự lực tự cường, nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, khắc phục khuyết điểm, xây dựng lực lượng vũ trang Huyện vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:11 (GMT+7)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đấu tranh loại trừ chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm là giải pháp rất quan trọng.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2012, 15:21 (GMT+7)
Chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hết sức quan tâm thực hiện chính sách đó và đã thu được những kết quả rất tích cực.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

QPTD -Thứ Sáu, 18/05/2012, 02:25 (GMT+7)
Kết luận Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị &;Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&; do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 16/5/2012, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu lược ghi bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức sáng ngời

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức sáng ngời

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2012, 03:44 (GMT+7)
Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trên bình diện tư tưởng, trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng, mà còn thể hiện bởi chính tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói với làm, giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ với hành động, việc công với đời tư, giữa đạo đức cách mạng với đạo đức đời thường. Vì thế, Người đã trở thành biểu tượng, là tấm gương sáng ngời về đạo đức, không chỉ của dân tộc Việt Nam, mà còn của cả nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Làm theo gương Bác - động lực để Trung đoàn 131 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Làm theo gương Bác - động lực để Trung đoàn 131 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 19/03/2012, 13:19 (GMT+7)
Trước yêu cầu mới của tình hình, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 131 (Quân chủng Hải quân) xác định: phảI đẩy mạnh việc hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, coi đó là động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng

QPTD -Thứ Ba, 06/03/2012, 16:47 (GMT+7)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm mà Đảng uỷ, chỉ huy Cục Cảnh sát biển Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức và con người vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế
Sáng 30/11, tại Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết