Sự thật về cái gọi là Việt Nam "đàn áp" tự do tôn giáo

Sự thật về cái gọi là Việt Nam “đàn áp” tự do tôn giáo

QPTD -Thứ Hai, 06/07/2020, 08:34 (GMT+7)
Tính đến tháng 9/2019, Việt Nam có 25,1 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, 55.710 chức sắc, 145.721 chức việc. Các tổ chức tôn giáo ra đời một mặt phản ánh sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam trong thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác, khẳng định Việt Nam không phân biệt giữa người có hay không có tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt hay kỳ thị bất kỳ tôn giáo nào dù nội sinh hay được truyền từ nước ngoài, dù là tôn giáo đã ổn định lâu dài hay mới được công nhận.

Lợi dụng tự do tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc - trò cũ soạn lại

Lợi dụng tự do tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc - trò cũ soạn lại

QPTD -Thứ Năm, 25/07/2019, 07:57 (GMT+7)
Trong chiến lược chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo là một trọng điểm; phụ họa cho mưu đồ đó, họ thường lặp đi lặp lại các luận điệu xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân...

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Mỹ: sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Mỹ: sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 22/08/2017, 15:41 (GMT+7)
​​​​​​​Ngày 15-8-2017, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, có Việt Nam. Mặc dù có một số tiến bộ trong đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhưng bản Báo cáo vẫn còn nhiều nội dung thể hiện sự nhìn nhận phiến diện, thiếu khách quan, thiện chí,...

Đằng sau những định kiến thiên lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Đằng sau những định kiến thiên lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 28/12/2016, 15:22 (GMT+7)
Cùng với tiến trình hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ, tích cực về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nước, tổ chức, cá nhân chưa thấy hoặc không muốn thấy kết quả đó, do định kiến; thậm chí có thế lực thù địch trắng trợn xuyên tạc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Nhận xét xét đầy thiên kiến, chủ quan của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Nhận xét xét đầy thiên kiến, chủ quan của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 26/09/2016, 14:31 (GMT+7)
Ngày 10-8-2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại công bố Bản “Phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015”. Tuy nhiên, bản “Phúc trình” này bị nhiều nước phản đối, xem là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước khác, trong đó có Việt Nam,...

Tự do tuyệt đối về tôn giáo - sự đòi hỏi vô lý, không thể chấp nhận

Tự do tuyệt đối về tôn giáo - sự đòi hỏi vô lý, không thể chấp nhận

QPTD -Thứ Năm, 19/05/2016, 11:39 (GMT+7)
Thời gian qua, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch đã kích động một số phần tử cực đoan chống phá chính quyền; cố tình gieo rắc trong nhân dân về cái gọi là “tự do tôn giáo tuyệt đối”. Đây là sự suy diễn, ngụy tạo nguy hiểm...

Không thể phủ nhận tự do tôn giáo ở Việt Nam

Không thể phủ nhận tự do tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 07/03/2016, 14:59 (GMT+7)
Ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo được khẳng định bằng luật pháp. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và tôn giáo. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc”...

Tự do tôn giáo không tách rời nghĩa vụ công dân

Tự do tôn giáo không tách rời nghĩa vụ công dân

QPTD -Thứ Hai, 24/02/2014, 17:12 (GMT+7)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do TN,TG của công dân, với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ; bình đẳng về luật pháp,...

Pháp luật và vấn đề đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam

Pháp luật và vấn đề đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2014, 20:59 (GMT+7)
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành luôn đề cao quyền con người, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân,...

Lại những cái nhìn méo mó về tình hình tôn giáo tại Việt Nam

Lại những cái nhìn méo mó về tình hình tôn giáo tại Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 16/09/2013, 22:43 (GMT+7)
Tháng 5- 2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Bản Phúc trình về “Tự do tôn giáo trên thế giới năm 2012”; trong đó, phần liên quan tới Việt Nam có nêu: “Tình hình tôn giáo tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Chính phủ Việt Nam nhìn chung đã tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các tổ chức tôn giáo có đăng ký và một số tổ chức không đăng ký”. Thế nhưng, vẫn có những cái nhìn méo mó về tình hình tôn giáo ở Việt Nam,...

Chính thức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai trương vào chiều nay (22/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 23/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420