Vẫn luận điệu xuyên tạc cũ rích về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Vẫn luận điệu xuyên tạc cũ rích về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 19/06/2018, 16:16 (GMT+7)
Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,...

Cần hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Cần hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

QPTD -Thứ Hai, 22/01/2018, 08:00 (GMT+7)
Tôn giáo là một trong những vấn đề được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm kích động, gây rối, phá hoại, làm mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống Đảng và chế độ ta. Hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo là cơ sở để nhận diện và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn đó...

Đấu tranh với những hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước

Đấu tranh với những hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước

QPTD -Thứ Năm, 08/06/2017, 09:50 (GMT+7)
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta hòng gây mất ổn định chính trị, xã hội là thủ đoạn thường xuyên được sử dụng. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc này là vấn đề cấp thiết hiện nay...

Đằng sau những định kiến thiên lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Đằng sau những định kiến thiên lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 28/12/2016, 15:22 (GMT+7)
Cùng với tiến trình hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ, tích cực về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nước, tổ chức, cá nhân chưa thấy hoặc không muốn thấy kết quả đó, do định kiến; thậm chí có thế lực thù địch trắng trợn xuyên tạc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Tự do tuyệt đối về tôn giáo - sự đòi hỏi vô lý, không thể chấp nhận

Tự do tuyệt đối về tôn giáo - sự đòi hỏi vô lý, không thể chấp nhận

QPTD -Thứ Năm, 19/05/2016, 11:39 (GMT+7)
Thời gian qua, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch đã kích động một số phần tử cực đoan chống phá chính quyền; cố tình gieo rắc trong nhân dân về cái gọi là “tự do tôn giáo tuyệt đối”. Đây là sự suy diễn, ngụy tạo nguy hiểm...

Cần khách quan khi đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Cần khách quan khi đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 10/07/2014, 22:00 (GMT+7)
Nhất quán với quan điểm tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách đảm bảo cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thuận lợi,...

Tình hình tôn giáo tại Việt Nam – thực tiễn sinh động

Tình hình tôn giáo tại Việt Nam – thực tiễn sinh động

QPTD -Thứ Hai, 14/04/2014, 17:09 (GMT+7)
Vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là việc lâu nay các thế lực thù địch thường làm. Tuy nhiên, sự thật luôn và sẽ mãi là sự thật. Mọi mưu đồ của chúng dù thâm độc đến đâu cũng sẽ là vô vọng,...

Pháp luật và vấn đề đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam

Pháp luật và vấn đề đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2014, 20:59 (GMT+7)
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành luôn đề cao quyền con người, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân,...

Sự thật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Sự thật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 13/12/2013, 16:41 (GMT+7)
Việt Nam là dân tộc đa tôn giáo, tín ngưỡng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Các tôn giáo luôn đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Sự thật là như vậy, song vẫn còn những ý kiến trái chiều, phản ánh sai lệch tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Đằng sau những cáo buộc Việt Nam "vi phạm nhân quyền"

Đằng sau những cáo buộc Việt Nam “vi phạm nhân quyền”

QPTD -Thứ Hai, 08/07/2013, 10:25 (GMT+7)
Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân từ Hoa Kỳ và châu Âu vẫn dựa trên những tư duy thành kiến cũ rích để cáo buộc Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, nhất là quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo! Vậy, mục tiêu của những cáo buộc đó là gì?

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2019), TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã có bài viết: "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn".
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:48 - 18/02/2019

EUR25993.9426723.44

GBP29336.8729806.66

USD2315023250

Giá vàng

Cập nhật : 08:53 - 16/02/2019

HCMSJC36.74036.980
Hà NộiSJC36.74037.000
Đà NẵngSJC36.74037.000

Thời tiết