Quyền tự do ngôn luận, báo chí - Những cái giá phải trả cho nhận thức sai lầm

Quyền tự do ngôn luận, báo chí - Những cái giá phải trả cho nhận thức sai lầm

QPTD -Thứ Tư, 10/06/2020, 08:38 (GMT+7)
Trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua, những ai có thói quen “lướt  Web” - đọc thông tin trên internet, mạng xã hội thì đều thấy cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam hai kẻ vi phạm pháp luật.

Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 02/10/2019, 08:58 (GMT+7)
Trong chiến lược chống phá Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung vào chống phá Đảng, chế độ và hệ tư tưởng

Tự do báo chí là tự do thực hành chân lý và tuân thủ pháp luật

Tự do báo chí là tự do thực hành chân lý và tuân thủ pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2018, 15:32 (GMT+7)
Hiện nay, bằng nhiều thủ đoạn, phương tiện khác nhau, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Việt Nam, nhất là trong bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận,...

Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với nghĩa vụ công dân

Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với nghĩa vụ công dân

QPTD -Thứ Ba, 12/06/2018, 08:51 (GMT+7)
Khung pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin của công dân là cơ bản đầy đủ, đồng bộ, hoàn toàn tương thích với luật quốc tế về quyền con người...

Không thể bác bỏ tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

Không thể bác bỏ tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2015, 10:10 (GMT+7)
Thực tiễn chứng minh, nền báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó bác bỏ mọi sự xuyên tạc cho rằng: ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí!

Tự do báo chí không phải là vô hạn

Tự do báo chí không phải là vô hạn

QPTD -Thứ Ba, 16/06/2015, 10:09 (GMT+7)
Những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, tự do báo chí không có nghĩa là báo chí hoạt động vô giới hạn, mà phải trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân,...

Việt Nam không vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ, nhân quyền

Việt Nam không vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ, nhân quyền

QPTD -Thứ Hai, 23/03/2015, 07:57 (GMT+7)
Hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã và đang ráo riết lợi dụng vấn đề “tự do báo chí, tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền” để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá cách mạng nước ta, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ,...

Đằng sau chiêu bài "Tự do báo chí"

Đằng sau chiêu bài “Tự do báo chí”

QPTD -Thứ Năm, 26/06/2014, 09:58 (GMT+7)
Những năm qua, ở Việt Nam việc đảm bảo quyền con người nói chung, quyền tự do báo chí nói riêng có sự phát triển vượt bậc, được quốc tế thừa nhận. Nhưng bất chấp những thành quả ấy, các thế lực thù địch vẫn rêu rao rằng Việt Nam vi phạm “quyền tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”,...

Việt Nam thúc đẩy các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội

Việt Nam thúc đẩy các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội

QPTD -Thứ Tư, 11/06/2014, 08:54 (GMT+7)
Ngày 10-6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, Thuỵ Sĩ, Hội đồng Nhân quyền LHQ khoá 26 đã khai mạc với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên hội đồng và các nước thành viên LHQ,...

Quyền dân sự, chính trị trong xã hội ta

Quyền dân sự, chính trị trong xã hội ta

QPTD -Thứ Hai, 14/10/2013, 14:06 (GMT+7)
Những ngày gần đây, một số trang mạng trong và ngoài nước đã cổ súy cho cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi hỏi Nhà nước ta phải thực thi: “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền được thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình”! Vậy quyền dân sự, chính trị là gì? Phải chăng các quyền đó không tồn tại trong pháp luật và trong đời sống xã hội ta?

Quan hệ quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Cuba giai đoạn 1975 - 1995
Trong lịch sử và hiện tại, Việt Nam và Cuba là hai nước có nhiều nét tương đồng; Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Cuba anh em đã phải trải qua biết bao gian khổ để bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết