Một số kinh nghiệm rút ra qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng

Một số kinh nghiệm rút ra qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng

QPTD -Thứ Hai, 04/06/2018, 08:40 (GMT+7)
Diễn tập khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Nhận thức rõ điều đó, năm 2017, Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 04 cuộc diễn tập cho các huyện: Trần Đề, Long Phú, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối....

Tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ

Tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ

QPTD -Thứ Hai, 09/10/2017, 17:00 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ bằng những chủ trương, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở và tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Lực lượng vũ trang Sóc Trăng phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Lực lượng vũ trang Sóc Trăng phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

QPTD -Thứ Sáu, 11/03/2016, 13:28 (GMT+7)
Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng vũ trang địa phương. Điều đó đã tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

Lực lượng vũ trang Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Lực lượng vũ trang Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 06/08/2015, 22:46 (GMT+7)
Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh,...

 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

QPTD -Thứ Sáu, 07/03/2014, 16:27 (GMT+7)
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở chính trị,...

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:04 - 21/08/2019

EUR25487.9526332.42

GBP27739.6528183.86

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết