Thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2012, 15:21 (GMT+7)
Chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hết sức quan tâm thực hiện chính sách đó và đã thu được những kết quả rất tích cực.

Quân đội phấn đấu thực hiện tốt "Năm an toàn giao thông - 2012"

Quân đội phấn đấu thực hiện tốt “Năm an toàn giao thông - 2012”

QPTD -Thứ Hai, 11/06/2012, 08:41 (GMT+7)
Việc mỗi năm có không ít cán bộ, chiến sĩ bị thương vong do tai nạn giao thông không chỉ tác động tiêu cực đến các gia đình quân nhân, mà còn ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta. Vì vậy, cùng với cả nước, tiếp tục thực hiện tốt “Năm An toàn giao thông - 2012” là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị trong toàn quân hiện nay.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 15:10 (GMT+7)
 Tổng mục lục tập hợp tất cả bài viết trong năm, theo chuyên mục và số Tạp chí đã đăng bài; giúp bạn đọc tiện tra cứu, khai thác thông tin và nhìn nhận tổng thể Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2011.

Xây dựng xã, cụm làng (ấp) chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng xã, cụm làng (ấp) chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Tháp

QPTD -Thứ Sáu, 15/04/2011, 02:45 (GMT+7)
Nhận thức rõ: xã, cụm làng (ấp) chiến đấu là đơn vị cơ sở - một thành phần quan trọng của thế trận khu vực phòng thủ (KVPT), nên những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã thường xuyên quan tâm vấn đề này. Trong đó, đã tích cực xây dựng các cụm kinh tế, quốc phòng-an ninh (QP-AN) ở một số địa bàn quan trọng nhằm kịp thời đối phó có hiệu quả với các tình huống trong thời bình và sẵn sàng chuyển thành xã, cụm làng chiến đấu, khi có chiến tranh.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2011

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2011

QPTD -Thứ Hai, 04/04/2011, 08:03 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 4-2011 trân trọng đăng bài viết quan trọng của Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Thiếu tướng Phạm Dũng Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Việt... và các tác giả khác.

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2019), TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã có bài viết: "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn".
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 03:54 - 21/02/2019

EUR26143.6326877.32

GBP29983.6530463.8

USD2315023250

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 20/02/2019

HCMSJC36.95037.150
Hà NộiSJC36.95037.170
Đà NẵngSJC36.95037.170

Thời tiết