Xu hướng trang bị tên lửa bờ đối hải của một số nước châu Á hiện nay

Xu hướng trang bị tên lửa bờ đối hải của một số nước châu Á hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 26/12/2016, 08:16 (GMT+7)
Tên lửa bờ đối hải là một trong những loại hỏa lực quan trọng trong tổ hợp vũ khí, trang bị phòng thủ của nhiều nước, nhất là các quốc gia có biển. Đặc biệt, với khả năng cơ động linh hoạt, dễ sử dụng, lại tiêu diệt chính xác các mục tiêu tầm xa, cả trên mặt nước, mặt đất, tên lửa bờ đối hải đang là mối quan tâm phổ biến của các quốc gia châu Á...

Bàn thêm về xây dựng thế trận tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Bàn thêm về xây dựng thế trận tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 21/06/2012, 09:20 (GMT+7)
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai (nếu xảy ra), chúng ta sẽ phải đương đầu với đối tượng tác chiến có tiềm lực quân sự mạnh, lại sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, chúng ta phải tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt ngay từ thời bình; trong đó, xây dựng thế trận tác chiến chiến lược là nội dung quan trọng, cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, phát triển cả về lý luận và thực tiễn.

Mấy vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển

Mấy vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 16:00 (GMT+7)
Trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), hướng biển có thể sẽ là hướng tiến công chủ yếu của địch. Do vậy, xây dựng khu vực phòng thủ ven biển nói chung, khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển nói riêng vững chắc là yêu cầu vừa cấp thiết, vừa có tính chiến lược... Trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, là nội dung cốt lõi.

Giải pháp tăng cường thế trận khu vực phòng thủ địa bàn ven biển, đảo

Giải pháp tăng cường thế trận khu vực phòng thủ địa bàn ven biển, đảo

QPTD -Thứ Năm, 08/12/2011, 03:25 (GMT+7)
Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) địa bàn ven biển, đảo vững chắc trong thế trận phòng thủ chung của cả nước là chủ trương lớn của Đảng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là một nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu.

Xu hướng hiện đại hóa hải quân của một số nước châu Á hiện nay

Xu hướng hiện đại hóa hải quân của một số nước châu Á hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 14/11/2011, 03:33 (GMT+7)
Hiện nay, vì nhiều lý do, các nước châu Á đang có xu hướng chú trọng hiện đại hóa lực lượng Hải quân, coi đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng quân đội thế kỷ XXI.

Mấy vấn đề về xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong thế trận tác chiến phòng thủ quân khu

Mấy vấn đề về xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong thế trận tác chiến phòng thủ quân khu

QPTD -Thứ Hai, 10/10/2011, 09:49 (GMT+7)
Nước ta có vùng biển rộng, bờ biển dài, với nhiều khu vực ven bờ có mực nước sâu, địa hình đa dạng, nên có vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ đất nước. Đặc điểm đó có khó khăn đối với địch khi chúng tiến công từ hướng biển, song cũng có mặt bất lợi cho ta. Vì vậy, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) trọng điểm ven biển trong thế trận phòng thủ quân khu là vấn đề cấp thiết, cần được nghiên cứu và vận dụng cho phù hợp trong điều kiện mới.

Bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

Bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2011, 01:50 (GMT+7)
Bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta phải quán triệt, thấu suốt quan điểm của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định và giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết