Trường Sĩ quan Thông tin tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh

Trường Sĩ quan Thông tin tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh

QPTD -Thứ Năm, 16/11/2017, 13:48 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”, những năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin đã tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh toàn diện, làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo...

Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

QPTD -Chủ Nhật, 13/08/2017, 08:07 (GMT+7)
Trước hết, Nhà trường tập trung đổi mới, phát triển nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra và giảng dạy những gì mà đơn vị cần, xem đây là nhân tố cơ bản, quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo...

Mấy vấn đề rút ra qua thí điểm giảng dạy bằng tiếng Anh ở Trường Sĩ quan Thông tin

Mấy vấn đề rút ra qua thí điểm giảng dạy bằng tiếng Anh ở Trường Sĩ quan Thông tin

QPTD -Thứ Hai, 28/11/2016, 07:58 (GMT+7)
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ và thực tế năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên, học viên, Nhà trường xác định quy mô thí điểm giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh mỗi khóa từ 15% - 20% tổng số học viên; đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép tuyển sinh khối A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), nhằm nâng cao chất lượng tiếng Anh đầu vào...

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Trường Sĩ quan Thông tin đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trường Sĩ quan Thông tin đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2012, 15:11 (GMT+7)
Giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai chức năng, hai nhiệm vụ chủ yếu của các học viện, nhà trường quân đội đào tạo bậc đại học. Đây cũng là hai vấn đề đang được Trường Sĩ quan Thông tin tập trung đổi mới toàn diện nhằm chuẩn bị tốt nhất về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc hiện đại trong giai đoạn mới.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2012

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2012

QPTD -Chủ Nhật, 01/07/2012, 09:10 (GMT+7)
Kỷ niệm 65 năm năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27-7-1947 - 27-7-2012), Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt, trân trọng đăng bài viết về Ngày kỷ niệm của các tác giả: Phạm Thị Hải Chuyền, Trung tướng Đào Duy Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Việt… và các chuyên mục khác.

Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Tư, 20/06/2012, 03:07 (GMT+7)
Để thực hiện phương hướng xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cùng với các nhiệm vụ khác, các đơn vị Thông tin đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tọa đàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên khu vực Thành phố Nha Trang

Tọa đàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên khu vực Thành phố Nha Trang

QPTD -Thứ Ba, 05/06/2012, 16:48 (GMT+7)
Ngày 10-5-2012, tại Khánh Hòa, Ban biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) phối hợp với Học viện Hải quân (HVHQ) tổ chức Tọa đàm, trao đổi ý kiến giữa đại biểu bạn đọc, cộng tác viên ở khu vực Thành phố Nha Trang với Tạp chí QPTD. Tham dự, có đại biểu bạn đọc, cộng tác viên của các cơ quan, đơn vị thuộc HVHQ; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Không quân.

Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật Thông tin chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh

Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật Thông tin chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 14:49 (GMT+7)
Trường Sĩ quan chỉ huy-kỹ thuật Thông tin là trung tâm đào tạo cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin cho toàn quân, đã có bề dày truyền thống gần 60 năm. Trường đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật thông tin cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và sự phát triển của ngành viễn thông quân sự qua các thời kỳ cách mạng. Nhà trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2001). Vấn đề quan trọng, xuyên suốt của Nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo là luôn chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh - yếu tố có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT). Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 93/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, xây dựng nhà trường chính quy”, Nghị quyết 94-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Nghị quyết số 2305/NQ-ĐU của Đảng ủy Binh chủng Thông tin về công tác GD-ĐT trong tình hình mới, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo của Nhà trường có bước phát triển tương đối toàn diện cả về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng nhiệm vụ đào tạo sĩ quan thông tin cấp phân đội bậc đại học và các đối tượng khác. Tuy vậy, trước yêu cầu phát triển nhiệm vụ GD-ĐT của Trường trong tình hình mới, đội ngũ nhà giáo còn thiếu so với yêu cầu, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn về chất lượng của đội ngũ nhà giáo còn thấp (trình độ sau đại học đạt 21,82%, nhà giáo có chức danh phó giáo sư, học vị tiến sĩ rất ít; lực lượng kế cận mỏng; tỷ lệ giảng viên qua giữ chức theo cấp đào tạo mới chỉ đạt 62,7%, qua đào tạo giáo viên 36,4%, qua bồi dưỡng sư phạm 48,6%...). Việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chưa được quan tâm đầy đủ, nhất là bồi dưỡng, tạo nguồn đào tạo sau đại học; một bộ phận giảng viên chưa tích cực học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới; trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng sử dụng trang thiết bị dạy-học hiện đại vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) còn hạn chế... Trước thực trạng đó và để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đề án “Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo quân đội đến năm 2010”, ngày 25-6-2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo đến năm 2010 và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Theo đó, phương hướng, mục tiêu của Nhà trường là, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế đội ngũ nhà giáo cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng; phấn đấu đến hết năm 2010, bảo đảm đủ 100% về số lượng nhà giáo theo biên chế mới, có cơ cấu hợp lý; đồng thời, bảo đảm chuẩn hóa về chất lượng, giảng viên được đào tạo đúng ngành nghề, có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực sư phạm vững vàng, có trình độ học vấn tương xứng với cấp đào tạo theo quy định, có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và NCKH, có chức vụ phù hợp theo quy chuẩn của Bộ Quốc phòng, có đầy đủ nhân cách về sư phạm và nhân cách của người chỉ huy, lãnh đạo để vừa là người thầy, vừa là cấp trên của người học...; đưa tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học lên từ 35-40% (trong đó có 30% thạc sĩ, 5-10% tiến sĩ); 100% giảng viên các khoa, bộ môn: Chỉ huy- tham mưu, Công tác đảng, công tác chính trị, chuyên ngành quân sự có trình độ đào tạo theo chức vụ và qua thực tế cương vị chỉ huy, lãnh đạo, bồi dưỡng về sư phạm; trên 75% giảng viên có trình độ ngoại ngữ tối thiểu là bằng B; từ 40% trở lên số giảng viên có khả năng nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm dạy-học trong giảng dạy...   Để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu trên, Nhà trường đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các khoa giáo viên, cơ quan chính trị đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo; trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề chủ

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết