Huyện Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Huyện Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân

QPTD -Thứ Ba, 20/07/2021, 06:50 (GMT+7)
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự năng động, sáng tạo và khát vọng phát triển, quân và dân Phú Thiện luôn nhất quán, nỗ lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trường sĩ quan Lục quân 1 đổi mới công tác giáo dục và đào tạo

Trường sĩ quan Lục quân 1 đổi mới công tác giáo dục và đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 12/07/2021, 09:16 (GMT+7)
Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được, quán triệt và thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng: “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, thực hiện sáng tạo trong thời gian tới, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo,...

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

QPTD -Thứ Sáu, 09/07/2021, 06:51 (GMT+7)
Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng là toàn bộ các hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở Học viện Lục quân

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở Học viện Lục quân

QPTD -Thứ Năm, 24/06/2021, 09:55 (GMT+7)
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là biện pháp tổ chức thi đua quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển. Do đó, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các giải pháp để thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến có ý nghĩa thiết thực.

Huyện Bá Thước gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh

Huyện Bá Thước gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Ba, 22/06/2021, 07:50 (GMT+7)
Quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong Huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Yên Bái tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh

Yên Bái tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Ba, 15/06/2021, 06:47 (GMT+7)
Giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo và thu được kết quả tích cực.

Xây dựng Học viện Hậu Cần vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Xây dựng Học viện Hậu Cần vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

QPTD -Thứ Hai, 14/06/2021, 10:26 (GMT+7)
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/6/1951 - 15/6/2021), Học viện Hậu cần đã lập nhiều thành tích xuất sắc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị”.

Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

QPTD -Thứ Năm, 10/06/2021, 07:45 (GMT+7)
Thấu triệt lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận bằng những biện pháp sáng tạo. Đặc biệt, Nhà trường luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, rèn luyện phong cách người quân nhân cách mạng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

QPTD -Thứ Năm, 03/06/2021, 15:34 (GMT+7)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; có nền dân chủ lập hiến, quản lý đất nước bằng pháp luật luôn được Đảng ta vận dụng sáng tạo, ngày một hoàn thiện trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" của Đảng

Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 31/05/2021, 08:30 (GMT+7)
Quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, tính chủ động, sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Sáng 20/7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520