Cách mạng Tháng Tám thành công - bước ngoặt vĩ đại trong bảo đảm quyền công dân, quyền con người ở Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám thành công - bước ngoặt vĩ đại trong bảo đảm quyền công dân, quyền con người ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 19/08/2019, 06:47 (GMT+7)
Có thể nói, hiếm có một cuộc cách mạng nào, đảng chính trị nào lại có đủ niềm tin vào con đường cách mạng của mình, ý thức về vai trò của pháp quyền và sự tôn trọng quyền của nhân dân như Đảng Cộng sản Việt Nam...

Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc Luật An ninh mạng

Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc Luật An ninh mạng

QPTD -Thứ Ba, 24/07/2018, 22:27 (GMT+7)
Với sự ra đời và có hiệu lực của Luật An ninh mạng, Việt Nam đã có công cụ pháp lý chuẩn mực, vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và quyền con người, quyền công dân, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng,...

Không thể bác bỏ thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam

Không thể bác bỏ thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 11/12/2017, 15:05 (GMT+7)
Ở Việt Nam, quyền công dân và quyền con người là thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định đầy đủ quyền công dân...

Các xã đầu tiên ở Mường Tè hoàn thành bầu cử sớm

Các xã đầu tiên ở Mường Tè hoàn thành bầu cử sớm

QPTD -Chủ Nhật, 15/05/2016, 23:15 (GMT+7)
Theo Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Mường Tè (Lai Châu), đến 10 giờ 30 phút, tất cả 1.471 cử tri xã Mù Cả đã hoàn thành quyền công dân...

Cần có cái nhìn đúng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân ở Việt Nam

Cần có cái nhìn đúng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân ở Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 22/01/2015, 10:30 (GMT+7)
Nhận thức đúng lịch sử, tư tưởng, chính trị, pháp lý và thực tiễn thực thi quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đang lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay,...

Không thể bóp méo tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Không thể bóp méo tình hình nhân quyền tại Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 09/12/2013, 15:12 (GMT+7)
Việt Nam luôn quan tâm xây dựng, phát triển, hoàn thiện mọi yếu tố nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền con người và quyền công dân; trong đó, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn chặt với việc đảm bảo quyền con người và quyền công dân trên mọi lĩnh vực,...

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc

QPTD -Thứ Tư, 06/11/2013, 10:10 (GMT+7)
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nền dân chủ XHCN ngày càng được củng cố và phát triển; quyền con người, quyền công dân được đảm bảo tốt hơn... Điều đó khẳng định, Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò của một thành viên có trách nhiệm trong cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc,...

Quyền con người không tách rời nghĩa vụ công dân

Quyền con người không tách rời nghĩa vụ công dân

QPTD -Thứ Năm, 24/10/2013, 08:15 (GMT+7)
Quyền con người không đồng nhất với quyền công dân. Tuyệt đối hóa quyền con người mà không thấy nghĩa vụ công dân của mình là hành động không thể chấp nhận.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc

QPTD -Thứ Tư, 09/10/2013, 13:10 (GMT+7)
Với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân, những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nền dân chủ XHCN ngày càng được củng cố và phát triển; quyền con người, quyền công dân được đảm bảo tốt hơn... Điều đó khẳng định, Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò của một thành viên có trách nhiệm trong cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc.

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người với dân tộc ta

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người với dân tộc ta

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 03:49 (GMT+7)
 Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có những đóng góp to lớn, mang tính đột phá về tư tưởng nhân quyền của nhân loại. Điều này thể hiện tập trung trong tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Cách mạng Việt  Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Khai mạc Phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 09-01, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu chương trình Phiên họp thứ 41 với việc cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 02:33 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết