Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 xây dựng khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng giàu mạnh

Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 xây dựng khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng giàu mạnh

QPTD -Thứ Hai, 10/06/2019, 14:25 (GMT+7)
Đến nay, Đoàn đã hoàn thành hàng trăm công trình trong các dự án; trong đó, có 94,5km đường giao thông nông thôn, 20 điểm trường học, 05 trạm xá quân - dân y, 06 điểm nhà trẻ, 37 nhà văn hóa; trồng mới được 5.605 ha rừng, chăm sóc gần 12.000 ha, bảo vệ an toàn hơn 40.000 ha rừng đầu nguồn; đang phối hợp với các địa phương triển khai 16 mô hình trồng trọt, 17 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông bắc Tổ quốc

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông bắc Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 15/07/2013, 14:57 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp trong triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, tạo ra diện mạo, sức sống mới trên địa bàn chiến lược Đông Bắc Tổ quốc.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Quân khu 3 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Quân khu 3 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 16:20 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Quán triệt tinh thần đó, Quân khu 3 đã và đang tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân khu 3 tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Quân khu 3 tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

QPTD -Thứ Hai, 07/03/2011, 14:20 (GMT+7)
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân là nội dung cơ bản của xây dựng nền QPTD và nền an ninh nhân dân; đồng thời, đó cũng là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN thời kỳ mới.

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 14-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:24 - 16/10/2019

EUR2538926230.2

GBP29042.6829507.75

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết