Nhận diện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân

Nhận diện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân

QPTD -Thứ Năm, 29/11/2018, 08:21 (GMT+7)
Để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành rất nhiều thủ đoạn chống phá. Một trong những mũi nhọn mà chúng tập trung công kích gần đây chính là chia rẽ Quân đội với nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Quân đội đối với công tác dân vận

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Quân đội đối với công tác dân vận

QPTD -Thứ Năm, 05/09/2013, 16:15 (GMT+7)
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Bảy (khóa XI) ra Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân.

Phát huy hào khí "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới

Phát huy hào khí “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 04:57 (GMT+7)
Vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ phát động cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn mang tên “Lai-nơ-bếch-cơ II” đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, nhằm buộc ta phải ký Hiệp định Pa-ri về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” theo hướng có lợi cho chúng.

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 20/01/2012, 05:02 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: “xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục nhấn mạnh: “xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó chứng tỏ, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân” có vai trò đặc biệt quan trọng.

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:36 - 16/09/2019

EUR25498.426343.21

GBP28642.9629101.61

USD2316523285

Giá vàng

Thời tiết