Phong cách trọng dân của Hồ Chí Minh

Phong cách trọng dân của Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 25/02/2019, 14:26 (GMT+7)
Với Hồ Chí Minh, “ở đời thì phải thân dân”, “làm người thì phải chính tâm”, Người nâng tư tưởng thân dân từ truyền thống của ông cha thành dân chủ và thực hành dân chủ, chính tâm thành đạo đức cách mạng và thực hành cần, kiệm, liêm, chính...

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 20/01/2012, 05:02 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: “xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục nhấn mạnh: “xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó chứng tỏ, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân” có vai trò đặc biệt quan trọng.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn (19-9-1889 – 19-9-2019)...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:05 - 22/09/2019

EUR25428.9926271.52

GBP28739.1829199.38

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết