Phong cách trọng dân của Hồ Chí Minh

Phong cách trọng dân của Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 25/02/2019, 14:26 (GMT+7)
Với Hồ Chí Minh, “ở đời thì phải thân dân”, “làm người thì phải chính tâm”, Người nâng tư tưởng thân dân từ truyền thống của ông cha thành dân chủ và thực hành dân chủ, chính tâm thành đạo đức cách mạng và thực hành cần, kiệm, liêm, chính...

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 20/01/2012, 05:02 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: “xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục nhấn mạnh: “xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó chứng tỏ, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân” có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết