Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 27/04/2018, 15:42 (GMT+7)
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng của Người...

Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Bảy, 04/02/2017, 14:19 (GMT+7)
Nói đến phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là nói đến trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của một vĩ nhân, một danh nhân văn hóa. Đó là phong cách lãnh đạo mang đậm tính dân tộc, tính quần chúng, chứa chan lòng yêu nước, thương dân...

Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

QPTD -Thứ Ba, 05/04/2016, 16:01 (GMT+7)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chấn chỉnh nền nếp hoạt động, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp là vấn đề then chốt...

Đảng ủy Quân khu 3 thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đảng ủy Quân khu 3 thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 14:41 (GMT+7)
Chấp hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Quân khu 3 đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nội dung đã được xác định; qua đó, đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 03:36 (GMT+7)
Xác định cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, nên trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

QPTD -Thứ Hai, 03/12/2012, 13:59 (GMT+7)
Thực hiện kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương, vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:23 (GMT+7)
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang xác định: phải tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:50 (GMT+7)
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp đã được xác định; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực tương xứng với chức trách, nhiệm vụ được giao là yêu cầu hết sức quan trọng .

Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2012, 15:36 (GMT+7)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn là vấn đề được Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang coi trọng; nhất là trước yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng cục Hậu cần gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Tổng cục Hậu cần gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2012, 15:57 (GMT+7)
Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là biện pháp cơ bản được Đảng uỷ, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu các hoạt động tại WEF Ða-vốt 2019
Sáng 23-01 (giờ địa phương), ngay sau khi xuống máy bay, Thủ tướng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Du-rích, đi Ða-vốt, bắt đầu các sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị WEF Ða-vốt 2019...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:31 - 24/01/2019

EUR26201.226936.5

GBP29967.630447.49

USD2315523245

Giá vàng

Cập nhật : 17:06 - 24/01/2019

HCMSJC36.36036.540
Hà NộiSJC36.36036.560
Đà NẵngSJC36.36036.560

Thời tiết