Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

QPTD -Thứ Năm, 09/04/2020, 10:05 (GMT+7)
Vùng Cảnh sát biển 2 xác định việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân có vai trò hết sức quan trọng; cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ngư dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên biển.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2019, 08:35 (GMT+7)
Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành hệ thống văn bản, làm cơ sở pháp lý để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, năng lực, kỹ năng tuyên truyền miệng và trách nhiệm với công việc...

Chi đội Kiểm ngư 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Chi đội Kiểm ngư 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

QPTD -Thứ Năm, 08/03/2018, 10:19 (GMT+7)
Để nâng cao hiệu quả và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư 2 đã đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm ngư viên tinh thông nghiệp vụ, có năng lực và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

QPTD -Thứ Hai, 24/06/2013, 23:22 (GMT+7)
Những năm qua, công tác TT,PBPL cho nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở KVBG nói riêng của BĐBP đã góp phần làm chuyển biến nhận thức về pháp luật, văn hoá, pháp lý cho đồng bào, tạo cơ sở bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 14:55 (GMT+7)
Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc làm này, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo dựng nên phẩm chất của một đơn vị anh hùng trên vùng biển, đảo Cát Bà. 

Công tác tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ – kết quả và những vấn đề cần quan tâm

Công tác tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ – kết quả và những vấn đề cần quan tâm

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 09:22 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ” (gọi tắt là Đề án 1602), hai năm qua, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Để góp phần đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến trong thời gian tới cần được tăng cường và trở thành việc làm thường xuyên.

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 14:53 (GMT+7)
Nhằm bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Vùng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là một giải pháp quan trọng.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết