Chi đội Kiểm ngư 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Chi đội Kiểm ngư 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

QPTD -Thứ Năm, 08/03/2018, 10:19 (GMT+7)
Để nâng cao hiệu quả và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư 2 đã đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm ngư viên tinh thông nghiệp vụ, có năng lực và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

QPTD -Thứ Hai, 24/06/2013, 23:22 (GMT+7)
Những năm qua, công tác TT,PBPL cho nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở KVBG nói riêng của BĐBP đã góp phần làm chuyển biến nhận thức về pháp luật, văn hoá, pháp lý cho đồng bào, tạo cơ sở bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 14:55 (GMT+7)
Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc làm này, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo dựng nên phẩm chất của một đơn vị anh hùng trên vùng biển, đảo Cát Bà. 

Công tác tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ – kết quả và những vấn đề cần quan tâm

Công tác tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ – kết quả và những vấn đề cần quan tâm

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 09:22 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ” (gọi tắt là Đề án 1602), hai năm qua, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Để góp phần đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến trong thời gian tới cần được tăng cường và trở thành việc làm thường xuyên.

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 14:53 (GMT+7)
Nhằm bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Vùng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là một giải pháp quan trọng.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2019
Hội Báo toàn quốc năm 2019, có chủ đề:“Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:19 - 21/03/2019

EUR26262.1326999.14

GBP30185.1130668.48

USD2315523255

Giá vàng

Thời tiết