Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2019, 08:35 (GMT+7)
Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành hệ thống văn bản, làm cơ sở pháp lý để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, năng lực, kỹ năng tuyên truyền miệng và trách nhiệm với công việc...

Chi đội Kiểm ngư 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Chi đội Kiểm ngư 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

QPTD -Thứ Năm, 08/03/2018, 10:19 (GMT+7)
Để nâng cao hiệu quả và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư 2 đã đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm ngư viên tinh thông nghiệp vụ, có năng lực và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

QPTD -Thứ Hai, 24/06/2013, 23:22 (GMT+7)
Những năm qua, công tác TT,PBPL cho nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở KVBG nói riêng của BĐBP đã góp phần làm chuyển biến nhận thức về pháp luật, văn hoá, pháp lý cho đồng bào, tạo cơ sở bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 14:55 (GMT+7)
Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc làm này, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo dựng nên phẩm chất của một đơn vị anh hùng trên vùng biển, đảo Cát Bà. 

Công tác tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ – kết quả và những vấn đề cần quan tâm

Công tác tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ – kết quả và những vấn đề cần quan tâm

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 09:22 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ” (gọi tắt là Đề án 1602), hai năm qua, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Để góp phần đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến trong thời gian tới cần được tăng cường và trở thành việc làm thường xuyên.

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 14:53 (GMT+7)
Nhằm bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Vùng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là một giải pháp quan trọng.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn (19-9-1889 – 19-9-2019)...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:10 - 22/09/2019

EUR25428.9926271.52

GBP28739.1829199.38

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết