Luật Cảnh sát biển Việt Nam - bước phát triển mới về cơ sở pháp lý thực thi pháp luật trên biển

Luật Cảnh sát biển Việt Nam - bước phát triển mới về cơ sở pháp lý thực thi pháp luật trên biển

QPTD -Thứ Hai, 18/02/2019, 08:23 (GMT+7)
Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực thi pháp luật trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc...

Phối hợp, hiệp đồng thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phối hợp, hiệp đồng thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

QPTD -Thứ Ba, 18/12/2018, 13:11 (GMT+7)
Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định: “Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển” là một giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi chiến lược...

"Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" - mô hình dân vận hiệu quả, thiết thực

“Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” - mô hình dân vận hiệu quả, thiết thực

QPTD -Thứ Sáu, 29/06/2018, 22:23 (GMT+7)
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, nhất là trên các xã, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” là một trong những hoạt động thiết thực đó,...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực thi pháp luật trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực thi pháp luật trên biển

QPTD -Thứ Tư, 21/02/2018, 07:08 (GMT+7)
Để đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền và cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật...

Lực lượng Cảnh sát biển nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển

Lực lượng Cảnh sát biển nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển

QPTD -Thứ Năm, 11/05/2017, 07:46 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quản lý, bảo vệ vùng biển trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 14/09/2015, 08:58 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân,...

Khâu đột phá trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Cảnh sát biển Việt Nam

Khâu đột phá trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Cảnh sát biển Việt Nam

QPTD -Thứ Bảy, 07/02/2015, 13:26 (GMT+7)
Sau một năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Kết quả đó là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động thực thi pháp luật trên biển trong thời gian tới,...

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

QPTD -Thứ Năm, 25/09/2014, 13:24 (GMT+7)
Nhằm nâng cao trình độ thực thi pháp luật trên biển, Đảng ủy, chỉ huy Vùng CSB1 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho CB,CS trong Đơn vị,...

Làm theo gương Bác, Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển

Làm theo gương Bác, Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển

QPTD -Thứ Tư, 10/07/2013, 22:13 (GMT+7)
Những năm qua, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được triển khai tích cực, có hiệu quả cao; góp phần đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

ASEAN tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên biển

ASEAN tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên biển

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2012, 15:51 (GMT+7)
Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) rất coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; coi đây là một mặt hợp tác quan trọng góp phần giữ vững an ninh, ổn định, sự phát triển ở Biển Đông và xây dựng Cộng đồng ASEAN về Chính trị - An ninh vào năm 2015.

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 05:03 - 17/09/2019

EUR25498.426343.21

GBP28642.9629101.61

USD2316523285

Giá vàng

Thời tiết