Trung đoàn Pháo phòng không 280 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Trung đoàn Pháo phòng không 280 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 22/04/2019, 08:55 (GMT+7)
Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn Pháo phòng không 224

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn Pháo phòng không 224

QPTD -Thứ Hai, 11/12/2017, 07:56 (GMT+7)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Pháo phòng không 224 luôn coi công tác giáo dục chính trị là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này...

Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226

Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Một là, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là nhân tố cốt lõi, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Trung đoàn Pháo phòng không 230 - lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Trung đoàn Pháo phòng không 230 - lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

QPTD -Thứ Hai, 27/04/2015, 14:55 (GMT+7)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thường xuyên, mà còn là động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo Phòng không 230 vượt khó vươn lên, trở thành điển hình tiên tiến, lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân,...

Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" – Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Bảy, 29/12/2012, 12:01 (GMT+7)
Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được ví như một cuộc “chiến đấu thần kỳ” và trở thành biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người. Mỗi chiến công trong cuộc chiến đấu ấy là một kỳ tích. “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 40 năm trước là một chiến công như thế - tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Phòng không 214

Giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Phòng không 214

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:22 (GMT+7)
Lữ đoàn đã có những giải pháp đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, như: nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của bộ đội và bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận đánh B.52 của Sư đoàn 361

Tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận đánh B.52 của Sư đoàn 361

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 14:37 (GMT+7)
Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” để lại cho Sư đoàn Phòng không 361 nhiều bài học quý. Trong đó, bài học về tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Giải pháp nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn Phòng không 363

Giải pháp nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn Phòng không 363

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 14:46 (GMT+7)
Đối với các đơn vị phòng không sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Sư đoàn Phòng không 363 đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Giải pháp nâng cao trình độ tác chiến của Sư đoàn Phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Giải pháp nâng cao trình độ tác chiến của Sư đoàn Phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2012, 15:33 (GMT+7)
Nâng cao trình độ tác chiến là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay của các đơn vị trong toàn quân. Đối với Sư đoàn Phòng không trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, điều đó càng có ý nghĩa quan trọng.

Làm theo lời Bác, Sư đoàn 377 tích cực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Làm theo lời Bác, Sư đoàn 377 tích cực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2012, 07:47 (GMT+7)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên ở Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không – Không quân). Hiệu quả rõ nét nhất của việc làm này là đã động viên được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:02 - 04/07/2020

HCMSJC49.50049.880
Hà NộiSJC49.50049.900
Đà NẵngSJC49.50049.900

Thời tiết