Xưởng sửa chữa Thông tin Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng bảo đảm

Xưởng sửa chữa Thông tin Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng bảo đảm

QPTD -Chủ Nhật, 02/06/2019, 21:08 (GMT+7)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Xưởng đã chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất...

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 596

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 596

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:40 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời, xuất phát từ tính chất đặc thù của nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: trước hết phải tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là điều kiện tiên quyết để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tăng thiết giáp 416

Công tác sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tăng thiết giáp 416

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 02:00 (GMT+7)
Trước hết, Trung đoàn tổ chức nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ; xác định đ ây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung đoàn hiện nay. Trên cơ sở đó, Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, như: trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực SSCĐ và tăng cường quản lý quân nhân, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Một số bài học kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Trung đoàn Công binh 219

Một số bài học kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Trung đoàn Công binh 219

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2012, 03:00 (GMT+7)
Một là, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Quân đoàn 1 đẩy mạnh xây dựng chính quy

Quân đoàn 1 đẩy mạnh xây dựng chính quy

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:44 (GMT+7)
Nhiệm vụ XDCQ của Quân đoàn được thực hiện trên tất cả các mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật với nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực. Trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy các cấp đều có nội dung lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, duy trì nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần.

Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 23/08/2012, 15:00 (GMT+7)
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 đã và đang tập trung nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, đạt thành tích vững chắc, xứng đáng với truyền thống “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quản lý tốt, cần kiệm xây dựng đơn vị”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 15:57 (GMT+7)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nội dung luôn được Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Kỹ thuật quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - công nghệ quân sự

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - công nghệ quân sự

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2012, 16:01 (GMT+7)
Xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là chủ trương chiến lược của Đảng nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học – công nghệ quân sự là một trong những động lực trực tiếp.

Lực lượng vũ trang Thái Nguyên tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Lực lượng vũ trang Thái Nguyên tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Tư, 20/06/2012, 02:55 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã xác định: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện là một trong hai khâu đột phá của LLVT Tỉnh.

Vùng 1 Hải quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Vùng 1 Hải quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Sáu, 11/05/2012, 03:18 (GMT+7)
Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trong phạm vi được phân công, Vùng 1 Hải quân luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết