Đảng bộ Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

QPTD -Thứ Năm, 25/04/2019, 17:31 (GMT+7)
Suốt 20 năm qua, Đảng bộ Viện đã lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị giao; chủ trì triển khai nghiên cứu 179 đề tài khoa học các cấp; trong đó, có 04 đề tài cấp quốc gia, 14 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 14 công trình nghiên cứu cơ bản; hoàn thành 15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Lý luận Trung ương...

Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

QPTD -Thứ Năm, 18/04/2019, 08:26 (GMT+7)
Khoa học xã hội và nhân văn quân sự ra đời từ thực tiễn, là một bộ phận hữu cơ của khoa học xã hội và nhân văn, có vai trò rất quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Ban Nghiên cứu Đạo đức học quân sự với công tác nghiên cứu khoa học

Ban Nghiên cứu Đạo đức học quân sự với công tác nghiên cứu khoa học

QPTD -Thứ Hai, 18/03/2019, 15:42 (GMT+7)
Ban Nghiên cứu Đạo đức học quân sự thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, cùng với Viện cung cấp các luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,...

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học

QPTD -Thứ Sáu, 07/06/2013, 23:07 (GMT+7)
Mục tiêu của Nhà trường là đào tạo chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, công tác NCKH luôn được Nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm, yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không"

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

QPTD -Thứ Tư, 21/11/2012, 08:01 (GMT+7)
Ngày 21-11-2012, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học: “Nhân tố chính trị, tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 – giá trị lịch sử và hiện thực”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tiến tới Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm 2012.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong Quân đội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2012, 15:59 (GMT+7)
Công tác giáo dục - đào tạo trong Quân đội đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trước yêu cầu mới, công tác này cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 16:22 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều giải pháp xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Tư, 20/06/2012, 03:07 (GMT+7)
Để thực hiện phương hướng xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cùng với các nhiệm vụ khác, các đơn vị Thông tin đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bước đột phá trong công tác giáo dục - đào tạo ở Học viện Lục quân

Bước đột phá trong công tác giáo dục - đào tạo ở Học viện Lục quân

QPTD -Thứ Hai, 13/02/2012, 14:17 (GMT+7)
Một trong những giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định là tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới. Thực hiện mục tiêu “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,...”

Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học

Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học

QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 14:41 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, Học viện đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện – đào tạo và nghiên cứu khoa học, xứng đáng với vị trí là học viện hàng đầu của quốc gia.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết