Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa

Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa

QPTD -Thứ Năm, 12/01/2017, 08:05 (GMT+7)
Những năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp, nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực toàn diện ngành Kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, “vừa hồng, vừa chuyên”, làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật...

Kết hợp đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao với làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới

Kết hợp đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao với làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới

QPTD -Thứ Năm, 08/09/2016, 09:08 (GMT+7)
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân đội ta đã và đang được đầu tư trang bị một số vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị đó cũng còn những bất cập. Vì vậy, kết hợp đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao với làm chủ vũ khí, trang bị mới là...

Bàn về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật

Bàn về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật

QPTD -Thứ Hai, 19/08/2013, 16:23 (GMT+7)
Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội (KT-XH) trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật (NNLKT) là một nội dung của việc kết hợp quốc phòng với KT-XH trên một lĩnh vực cụ thể. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, chúng ta cần một số lượng rất lớn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đặc biệt là NNLKT chất lượng cao,...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Đúng 09 giờ 00 ngày 20/10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết