Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2018, 10:23 (GMT+7)
Hồ Chí Minh là một người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, nên dù ai đó cố tình đặt điều nói xấu, xuyên tạc và tung tin ngụy tạo về Người, thì cũng chỉ là một hành động vô ích mà thôi...

Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong xây dựng quân đội về chính trị

Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong xây dựng quân đội về chính trị

QPTD -Thứ Hai, 22/05/2017, 07:47 (GMT+7)
Văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực đặc biệt của đời sống tinh thần xã hội, góp phần hun đúc nên phẩm chất, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Với Quân đội, văn học, nghệ thuật trực tiếp tạo dựng môi trường văn hóa quân sự và phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng. Vì vậy, nó có vai trò to lớn trong xây dựng Quân đội về chính trị...

Học tập, rèn luyện theo chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" ở Trường Sĩ quan Lục quân 1

Học tập, rèn luyện theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” ở Trường Sĩ quan Lục quân 1

QPTD -Thứ Ba, 19/01/2016, 16:39 (GMT+7)
Đối với mỗi cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ ở Trường Sĩ quan Lục quân 1, việc học tập và rèn luyện theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” là yêu cầu, trách nhiệm, tình cảm, nhằm không ngừng hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên,...

Tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 14/05/2015, 14:06 (GMT+7)
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân,...

Tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 14/05/2015, 14:06 (GMT+7)
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân,...

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang tầm vóc vĩ nhân thời đại

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang tầm vóc vĩ nhân thời đại

QPTD -Thứ Bảy, 09/05/2015, 09:29 (GMT+7)
“Hồ Chí Minh là sự tổng hoà thống nhất giữa con người, cuộc đời và sự nghiệp, giữa tư tưởng, phương pháp và phong cách, giữa đạo đức lối sống và nhân cách. Chính sự tổng hoà thống nhất đó đã làm nên hiện tượng văn hóa Hồ Chí Minh ‒ một hiện tượng văn hóa độc đáo, xuất hiện trong xã hội hiện đại. Người là một trong số lãnh tụ hiếm hoi trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống.”

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội hiện nay

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2015, 15:39 (GMT+7)
Văn hóa, nghệ thuật là một mặt hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, góp phần xây dựng, phát triển môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh và nhân cách người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ”. Để làm được điều đó, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong toàn quân có vai trò rất quan trọng,...

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

QPTD -Thứ Sáu, 24/10/2014, 09:49 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của Quân đội, đất nước và chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt công tác; coi đây là vấn đề cơ bản, then chốt để nâng cao chất lượng GD&ĐT,...

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong Quân đội trước yêu cầu mới

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong Quân đội trước yêu cầu mới

QPTD -Thứ Hai, 14/04/2014, 17:11 (GMT+7)
Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động văn học, nghệ thuật trong Quân đội đã có bước phát triển quan trọng, góp phần bồi dưỡng nhân cách của người quân nhân cách mạng; đồng thời, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái về văn học, nghệ thuật và sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trong lĩnh vực quan trọng này,...

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – người Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mẫu mực của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – người Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mẫu mực của Quân đội nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 24/12/2013, 09:53 (GMT+7)
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ, ôn lại những kỷ niệm về một con người, một nhà chính trị, quân sự tài năng xuất chúng; một nhân cách lớn; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW). Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:37 - 24/05/2018

EUR26485.126801.69

GBP30062.3230544.22

USD2274022810

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 23/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết