Giữ vững nguyên tắc chiến lược trong quan hệ đối ngoại

Giữ vững nguyên tắc chiến lược trong quan hệ đối ngoại

QPTD -Thứ Hai, 22/04/2019, 08:51 (GMT+7)
Giữ vững nguyên tắc chiến lược trong quan hệ đối ngoại tức là giữ vững độc lập, tự chủ, không lệ thuộc vào nước ngoài, không để họ can thiệp, chi phối trên các phương diện, đặc biệt về chính trị...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 17/03/2015, 17:18 (GMT+7)
Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc phải luôn được đặt lên hàng đầu. Đó là nguyên tắc chiến lược bất di bất dịch, dù trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải giữ bằng được.

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 02:53 (GMT+7)
Với thế hệ trẻ hôm nay, chiến thắng đó là một sự kiện lịch sử, chứa chan niềm tự hào, tạo động lực và thúc giục họ lập tiếp chiến công, viết nên trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với dân tộc ta, đó là chiến thắng “có một không hai” trong lịch sử, bởi qua 12 ngày đêm rực lửa năm ấy, Hà Nội đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hà Nội trở thành “Thủ đô của phẩm giá con người”.

Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2012, 07:15 (GMT+7)
Với 4.658,5 km đường biên giới đất liền và 3.260 km bờ biển, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của nhân dân ta; trong đó, Bộ đội Biên phòng là một lực lượng nòng cốt, chuyên trách rất nặng nề. Vì vậy, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần được đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai thực hiện.

"Mùa xuân Ả-rập" và bài học giữ nước ngay từ thời bình

“Mùa xuân Ả-rập” và bài học giữ nước ngay từ thời bình

QPTD -Thứ Sáu, 13/01/2012, 07:04 (GMT+7)
Từ đầu năm 2011, làn sóng biểu tình, nổi dậy khởi đầu ở Tuy-ni-di; tiếp đó, lan rộng tới các nước: Ai Cập, Li-bi, Xy-ri, Y-ê-men, Gioóc-đa-ni, Ô-man, Xu-đăng,… làm chấn động thế giới Ả-rập. Phương Tây gọi đó là “Mùa xuân Ả-rập”. Đây là hiện tượng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, gợi cho nhân loại bao điều phải nghĩ suy, trong đó đáng chú ý là bài học “giữ nước ngay từ thời bình”.

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của đảng đánh thắng chiến lược"đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của đảng đánh thắng chiến lược“đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp

QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 14:55 (GMT+7)
Với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân Pháp có tiềm lực kinh tế – quân sự hơn hẳn. Trong đường lối đó, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch là nét nổi bật, cần tiếp tục được nghiên cứu, phát triển và vận dụng trong điều kiện mới.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết