Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã và đang tập trung mọi nỗ lực xây dựng Học viện hiện đại.

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các nhà trường Quân đội - mấy vấn đề đặt ra

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các nhà trường Quân đội - mấy vấn đề đặt ra

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)
“Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt”. Quán triệt tinh thần đó, các nhà trường Quân đội cần triển khai đồng bộ các giải pháp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp

QPTD -Thứ Năm, 15/04/2021, 21:57 (GMT+7)
Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu quản lý, thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ

Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ

QPTD -Thứ Sáu, 09/04/2021, 08:49 (GMT+7)
Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên là khâu trung tâm trong công tác cán bộ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo.

Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

QPTD -Thứ Hai, 05/04/2021, 18:02 (GMT+7)
Chiều 05/4, với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Minh Chính.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

QPTD -Thứ Hai, 05/04/2021, 12:02 (GMT+7)
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Binh chủng Công binh đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Binh chủng Công binh đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 22/03/2021, 09:11 (GMT+7)
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng luôn coi trọng, đặt lên hàng đầu việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, không ngừng phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” trong điều kiện mới; trong đó, lấy nâng cao chất lượng huấn luyện là khâu đột phá.

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ

QPTD -Thứ Năm, 11/03/2021, 08:48 (GMT+7)
Là đơn vị tiến hành công tác đảng, công tác chính trị bằng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội luôn tích cực tự đổi mới trong sáng tác, biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần không ngừng bồi đắp, nâng cao giá trị “chân - thiện - mỹ” con người mới xã hội chủ nghĩa và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. 

Nhà máy Z176 thực hiện chủ trương lưỡng dụng trong sản xuất

Nhà máy Z176 thực hiện chủ trương lưỡng dụng trong sản xuất

QPTD -Thứ Hai, 08/03/2021, 08:34 (GMT+7)
Tự hào với truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, Nhà máy Z176 nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả chủ trương lưỡng dụng dây chuyền quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, kinh tế xuất khẩu

Trường Sĩ quan Công binh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Công binh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 01/03/2021, 07:54 (GMT+7)
Nhận thức rõ yêu cầu xây dựng lực lượng công binh toàn quân, xây dựng Quân đội trong tình hình mới, những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhằm “đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học…”

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470