Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với nghĩa vụ công dân

Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với nghĩa vụ công dân

QPTD -Thứ Ba, 12/06/2018, 08:51 (GMT+7)
Khung pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin của công dân là cơ bản đầy đủ, đồng bộ, hoàn toàn tương thích với luật quốc tế về quyền con người...

Lại một sự xuyên tạc trắng trợn về nhân quyền Việt Nam

Lại một sự xuyên tạc trắng trợn về nhân quyền Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 30/08/2016, 15:40 (GMT+7)
Những tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó, có việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Báo cáo của tổ chức “Ân xá quốc tế” mới đây là một ví dụ,...

Đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo

Đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo

QPTD -Thứ Hai, 20/04/2015, 16:09 (GMT+7)
Tại Hội nghị thi đua toàn quốc và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, sáng 20-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ, phát huy trách truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Cần có cái nhìn đúng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân ở Việt Nam

Cần có cái nhìn đúng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân ở Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 22/01/2015, 10:30 (GMT+7)
Nhận thức đúng lịch sử, tư tưởng, chính trị, pháp lý và thực tiễn thực thi quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đang lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay,...

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - nhìn từ góc độ nhân văn

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - nhìn từ góc độ nhân văn

QPTD -Thứ Năm, 08/05/2014, 14:09 (GMT+7)
Hiến định quyền con người trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2013) là sự tiếp nối những giá trị nhân văn trong truyền thống mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được khẳng định trong thực tiễn, vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - nhìn từ góc độ nhân văn

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - nhìn từ góc độ nhân văn

QPTD -Thứ Năm, 08/05/2014, 14:09 (GMT+7)
Hiến định quyền con người trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2013) là sự tiếp nối những giá trị nhân văn trong truyền thống mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được khẳng định trong thực tiễn, vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tính giai cấp và tính xã hội trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Tính giai cấp và tính xã hội trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

QPTD -Thứ Ba, 18/03/2014, 14:53 (GMT+7)
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là sự kết tinh giữa “ý Đảng với lòng Dân”, mang bản chất giai cấp công nhân và có tính xã hội sâu sắc; trong đó, quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được hiến định đầy đủ, toàn diện.

Tự do tôn giáo không tách rời nghĩa vụ công dân

Tự do tôn giáo không tách rời nghĩa vụ công dân

QPTD -Thứ Hai, 24/02/2014, 17:12 (GMT+7)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do TN,TG của công dân, với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ; bình đẳng về luật pháp,...

Quyền con người không tách rời nghĩa vụ công dân

Quyền con người không tách rời nghĩa vụ công dân

QPTD -Thứ Năm, 24/10/2013, 08:15 (GMT+7)
Quyền con người không đồng nhất với quyền công dân. Tuyệt đối hóa quyền con người mà không thấy nghĩa vụ công dân của mình là hành động không thể chấp nhận.

Lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhà nước và chính đảng cầm quyền

Lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhà nước và chính đảng cầm quyền

QPTD -Thứ Tư, 03/04/2013, 23:13 (GMT+7)
Hiến pháp - "đạo luật cơ bản của Nhà nước, quy định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà nước"1. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ trách nhiệm và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang nhân dân mà Quân đội nhân dân là nòng cốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu các hoạt động tại WEF Ða-vốt 2019
Sáng 23-01 (giờ địa phương), ngay sau khi xuống máy bay, Thủ tướng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Du-rích, đi Ða-vốt, bắt đầu các sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị WEF Ða-vốt 2019...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:20 - 24/01/2019

EUR26201.226936.5

GBP29967.630447.49

USD2315523245

Giá vàng

Cập nhật : 17:06 - 24/01/2019

HCMSJC36.36036.540
Hà NộiSJC36.36036.560
Đà NẵngSJC36.36036.560

Thời tiết