Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Bảy, 21/12/2019, 13:49 (GMT+7)
Việc lấy ngày 22-12 hằng năm làm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là quyết định đúng đắn, sáng tạo, thể hiện ý Đảng hòa quyện với lòng dân - chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trong đó, Quân đội nhân dân làm nòng cốt...

Cao Bằng tập trung phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, an ninh

Cao Bằng tập trung phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Hai, 09/12/2019, 08:42 (GMT+7)
Nhờ địa thế thiên hiểm “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”, cách đây 75 năm (ngày 22-12-1944), Cao Bằng đã vinh dự trở thành nơi khai sinh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh làm nòng cốt cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh làm nòng cốt cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân

QPTD -Thứ Bảy, 30/11/2019, 09:43 (GMT+7)
Ngày 22-12-1944, ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, được lấy làm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và cách đây 30 năm, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 22-12 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

Tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác biên phòng

Tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác biên phòng

QPTD -Thứ Năm, 21/02/2019, 08:09 (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 80-KL/TU, ngày 17-10-2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 34-NQ/TU, ngày 22-12-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Cơ sở của việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Cơ sở của việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

QPTD -Thứ Bảy, 24/12/2016, 08:14 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Đến tháng 5-1945, Đội thống nhất với Cứu quốc quân và các đội vũ trang khác thành Việt Nam Giải phóng quân,...

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường

QPTD -Thứ Sáu, 14/12/2012, 06:46 (GMT+7)
Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài viết quan trọng về tình hình đất nước hiện nay liên quan đến hai nhiệm vụ chiến lược, là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 11/05/2012, 03:23 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt: giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng của Người.

Về những nguyên tắc cơ bản trong  sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Về những nguyên tắc cơ bản trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

QPTD -Thứ Hai, 09/04/2012, 02:11 (GMT+7)
Là đạo luật cơ bản của Nhà nước, về bản chất, Hiến pháp điều chỉnh các quan hệ chủ đạo, có tính nguyên tắc và nền tảng nhất của đời sống xã hội. Song, Hiến pháp không phải là bất biến, mà cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới Hiến pháp phải được tiến hành theo những nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, khoa học, nhằm bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, cũng như tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật.

Quy định mới về tính tuổi quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định mới về tính tuổi quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 22/03/2012, 08:14 (GMT+7)
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BQP về việc quy định tính tuổi quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2012.

Trung đoàn 2 đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trung đoàn 2 đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 05/01/2012, 14:34 (GMT+7)
Các cấp đã tập trung xây dựng cho CB,CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ, năng lực, sức khỏe và tâm huyết với đơn vị; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, chi bộ; kiện toàn, sắp xếp biên chế theo quy định của Bộ.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết