Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Quân đội đối với công tác dân vận

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Quân đội đối với công tác dân vận

QPTD -Thứ Năm, 05/09/2013, 16:15 (GMT+7)
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Bảy (khóa XI) ra Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân.

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2013, 13:29 (GMT+7)
Ngày 03-6-2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (số 24-NQ/TW).

Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2013, 13:29 (GMT+7)
Ngày 03-6-2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (số 25-NQ/TW) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:57 - 23/10/2020

HCMSJC55.83056.330
Hà NộiSJC55.83056.350
Đà NẵngSJC55.83056.350

Thời tiết