Kho K866 đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Kho K866 đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

QPTD -Thứ Hai, 15/04/2019, 09:14 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đổi mới phong cách, tác phong công tác, sâu sát cơ sở; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt ra chương trình hành động hằng tháng...

Học viện Lục quân gắn thực hiện Chỉ thị 05 với ba nội dung đột phá

Học viện Lục quân gắn thực hiện Chỉ thị 05 với ba nội dung đột phá

QPTD -Thứ Hai, 13/03/2017, 11:41 (GMT+7)
Để Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa, đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chủ trương gắn với đẩy mạnh thực hiện ba nội dung đột phá; trong đó tập trung vào những giải pháp cơ bản sau...

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên.

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên.

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:50 (GMT+7)
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên được thành lập ngày 17-12-1992, có nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho sinh viên Đại học Thái Nguyên, các trường trên địa bàn và tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Kinh nghiệm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn 283

Kinh nghiệm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn 283

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2012, 03:30 (GMT+7)
Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã chọn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một trong 2 nội dung đột phá , nhằm tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác . Nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, sát thực tế.

Một số nội dung trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2012

Một số nội dung trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2012

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2012, 09:13 (GMT+7)
Năm 2011, ngành Kỹ thuật Quân đội đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao. Năm 2012, Ngành tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nội dung công tác lớn, tập trung vào những nội dung đột phá đã xác định, nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và đẩy mạnh hiện đại hoá Quân đội. 

Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng ở Vùng D Hải quân

Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng ở Vùng D Hải quân

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2011, 08:27 (GMT+7)
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của phong trào Thi đua Quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng D Hải quân đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo động lực tinh thần to lớn, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng vũ trang địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng vũ trang địa phương

QPTD -Thứ Năm, 17/03/2011, 14:42 (GMT+7)
Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, LLVT Tỉnh đã và đang tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) , hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:13 - 14/07/2020

HCMSJC50.17050.530
Hà NộiSJC50.17050.550
Đà NẵngSJC50.17050.550

Thời tiết