Nét đặc sắc về nghệ thuật lập thế trận trong trận Bạch Đằng năm 938

Nét đặc sắc về nghệ thuật lập thế trận trong trận Bạch Đằng năm 938

QPTD -Thứ Hai, 18/06/2018, 07:59 (GMT+7)
Có thể nói, trận đánh trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là một trong những trận đánh xuất sắc, nhanh, gọn, hiệu quả chiến đấu cao nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta cho đến thời điểm đó và để lại nhiều bài học quý; tiêu biểu là nghệ thuật tạo lập thế trận tác chiến...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 6-2018

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 6-2018

QPTD -Thứ Sáu, 01/06/2018, 07:51 (GMT+7)
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt (số 7-2018) trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài Xã luận “Phát huy tinh thần Thi đua ái quốc trong thời kỳ mới” và bài viết của các tác giả: Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH “Thấm nhuần tư tưởng Thi đua ái quốc của Bác Hồ, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới”; Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG “Thi đua ái quốc - động lực để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Thượng tướng NGUYỄN VĂN THÀNH “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”,… và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Xây dựng quân đội thường trực "Quân cốt tinh không cốt nhiều" trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Tổ tiên ta

Xây dựng quân đội thường trực “Quân cốt tinh không cốt nhiều” trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Tổ tiên ta

QPTD -Thứ Năm, 30/06/2016, 08:53 (GMT+7)
Để giải quyết mâu thuẫn giữa khả năng của đất nước với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, cha ông ta chủ trương xây dựng quân đội mạnh, theo hướng “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, tức là “quân cốt tinh, không cốt nhiều”, lấy chất lượng là chính. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt lịch sử...

Hồ Chí Minh ‒ Người tạo dựng vị thế vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới

Hồ Chí Minh ‒ Người tạo dựng vị thế vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới

QPTD -Thứ Sáu, 15/05/2015, 09:42 (GMT+7)
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có nhiều bậc vĩ nhân đã tạo nên vị thế vẻ vang của dân tộc, góp phần quyết định sự phát triển của đất nước… Sang thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc chiến thắng những thế lực đế quốc, thực dân, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2013)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2013)

QPTD -Thứ Hai, 23/12/2013, 00:11 (GMT+7)
1- Những vấn đề chung về đường lối chính trị, đường lối quốc phòng - an ninh. Những chủ trương công tác lớn. 2- Nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. 3- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 – nghệ thuật đánh bại quân xâm lược ngay từ trận đầu, trên tuyến đầu

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 – nghệ thuật đánh bại quân xâm lược ngay từ trận đầu, trên tuyến đầu

QPTD -Thứ Sáu, 22/11/2013, 09:28 (GMT+7)
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc; phá tan mưu đồ “đồng hóa” - một chính sách đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa Đại Hán tộc; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên phát triển của quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ, thời kỳ trưởng thành của dân tộc Việt Nam.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2013

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2013

QPTD -Thứ Bảy, 02/11/2013, 11:11 (GMT+7)
Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; Vị tướng huyền thoại “văn võ song toàn”,... Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 11-2013 trân trọng đăng toàn văn Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc trong Lễ Truy điệu Đại tướng; Xã luận và chùm bài viết của cán bộ, phóng viên Tạp chí, như những nén hương thơm, một lời nguyện trang trọng trước Anh linh Đại tướng.

Như thế đâu phải là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính

Như thế đâu phải là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:41 (GMT+7)
Lòng yêu nước Việt Nam có sức mạnh to lớn, bảo đảm cho dân tộc ta trường tồn và phát triển. Lòng yêu nước chân chính đó hàm chứa sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, luôn hướng tới một mục tiêu chung cao cả. Hiện nay, có những thế lực đang lợi dụng lòng yêu nước để kích động, chia rẽ sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta. Những mưu toan đó nhất định sẽ thất bại.

Nghệ thuật tổ chức phản công chiến lược đánh bại quân xâm lược ngay trên tuyến đầu Tổ quốc

Nghệ thuật tổ chức phản công chiến lược đánh bại quân xâm lược ngay trên tuyến đầu Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2011, 15:22 (GMT+7)
Đứng trước nguy cơ đất nước bị xâm lăng, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Lê Hoàn, cả dân tộc lại đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh vô địch đánh bại quân Tống ngay trên tuyến đầu phía Đông Bắc Tổ quốc.   Sau chiến thắng đánh tan quân xâm lược Nam Hán tại cửa ngõ sông Bạch Đằng (năm 938), chấm dứt hơn nghìn năm đô hộ của ngoại bang, nhân dân ta bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng không được bao lâu, đất nước lại rơi vào tình trạng bất ổn, các xứ nổi loạn chống lại Triều đình. Năm 968, sau khi dẹp xong loạn 12 xứ quân, thống nhất đất nước, nhà Đinh lên ngôi, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy Hoa Lư làm Kinh đô, chia đất nước làm 10 đạo, thực hiện quy chế thập đạo quân nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nhân dân, phát triển sản xuất, xây dựng đất nước. Song, triều chính cũng lại có biến, một số đại thần nổi loạn chống lại Thập đạo tướng quân (Lê Hoàn). Trong lúc đó, nhà Tống - một triều đại cường thịnh nhất châu Á lúc bấy giờ, đã và đang thực hiện chính sách dùng quân đội để “định thiên hạ, phục tứ phương”. Nhân cơ hội Triều đình Đại Cồ Việt có biến, nhà Tống phát động cuộc chiến tranh xâm lược, hòng biến nước ta thành quận, huyện của chúng. Để thực hiện mục đích đó, nhà Tống gấp rút chuẩn bị lương thảo, điều động quân tướng ở Quảng Tây, Quảng Đông và vùng Kinh Hồ, tổ chức thành ba đạo quân lớn do Hầu Nhân Bảo làm Tổng chỉ huy tiến công xâm lược nước ta theo ba hướng: Đạo quân thứ nhất do Hầu Nhân Bảo trực tiếp chỉ huy, đảm nhiệm hướng chủ yếu, từ Ung Châu tiến sang Ngân Sơn, Cao Bằng; Đạo quân thứ hai do Tôn Toàn Hưng, sau là Trần Khâm Tộ chỉ huy, từ vùng Kinh Hồ qua biên giới Lạng Sơn vào nước ta; Đạo quân thứ ba do Lưu Trừng, Giả Thực chỉ huy, từ Quảng Châu tiến vào Quảng Ninh bằng đường biển. Theo dự kiến của chúng, các đạo quân này sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau tốc chiến, bất ngờ, tiến thẳng vào Đại La hội sư, sau đó thực hiện một trận đánh chớp nhoáng (như sét đánh không kịp bịt tai) hạ Thành Hoa Lư. Với chủ đích như vậy, chúng hy vọng tiến vào Kinh đô Hoa Lư dễ như “xô bẻ cành khô gỗ mục”, tiêu diệt Bộ Chỉ huy kháng chiến (BCHKC), bắt Vua, quan Triều đình Đại Cồ Việt phải đầu hàng, chấp nhận làm một phiên quốc nô lệ. Vận mệnh quốc gia đang bị đe doạ nghiêm trọng; lịch sử lại đặt ra cho dân tộc ta một thử thách ngặt nghèo trên tiến trình dựng nước và giữ nước. Đứng trước nguy cơ đất nước bị xâm lăng, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Lê Hoàn, cả dân tộc lại đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh vô địch đánh bại quân Tống ngay trên tuyến đầu phía Đông Bắc Tổ quốc. Phải nói rằng, để có được thắng lợi đó là do tổ tiên ta luôn chủ động theo dõi, nắm chắc các động thái của ngoại bang, tích cực tìm phương lược đối phó . Sau khi Lê Hoàn dẹp các đại thần nổi loạn xong, triều Đinh tiếp tục tổ chức nhân dân thực hiện công cuộc khôi phục đất nước, xây dựng quân đội theo quy chế thập đạo quân, nhằm bảo vệ nền độc lập và tiến trình xây dựng đất nước. Cùng với đó, triều Đinh tổ chức một số đơn vị đồn trú ở các quan ải sát biên giới kết hợp với nhân dân vùng biên thường xuyên, theo dõi tình hình các nước láng giềng, nhất là việc vận chuyển lương thảo, điều động binh mã để cấp báo Triều đình. Do vậy, tháng 8-980, ở Lạng Châu (Lạng Sơn) ta đã phát hiện và kịp thời cấp báo về Triều đình việc nhà Tống động binh chuẩn bị xâm lược Đại Cồ Việt. Theo đó, Triều đình đã kịp thời chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh sắp xảy ra: nhanh chóng củng cố lại triều chính, xây dựng niềm tin trong nhân dân và quân sĩ, thống nhất lòng người về một mối; suy tôn Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế (thay thế Vệ Vương Toàn còn nhỏ) để lãnh đạo quân, dân cả nước kháng chiến. Ngay sau khi lên ngôi, Ông cùng các tướng huy động quân sĩ và nhân dân tạo lập thế trận chống giặc ngoại xâm; lập BCHKC gồm: Đại tướng Phạm Cự Lạng (tướng chỉ huy cao nhất) và một số quần thần, đại sư hiểu biết rộng tham gia mưu lược, cố vấn, phò tá Triều đình; điều những tướng giỏi chỉ huy ở các tuyến phòng thủ, các cánh quân, các trận đánh;

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2019), TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã có bài viết: "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn".
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:33 - 20/02/2019

EUR26143.6326877.32

GBP29983.6530463.8

USD2315023250

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 20/02/2019

HCMSJC36.95037.150
Hà NộiSJC36.95037.170
Đà NẵngSJC36.95037.170

Thời tiết