Bộ Giao thông Vận tải với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Bộ Giao thông Vận tải với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 07/09/2015, 14:03 (GMT+7)
Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt quan điểm về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển Ngành nhanh, bền vững gắn với nhiệm vụ quốc phòng đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện,...

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120