Đấu tranh loại bỏ biểu hiện "lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn" - giải pháp làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đấu tranh loại bỏ biểu hiện “lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn” - giải pháp làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

QPTD -Chủ Nhật, 26/05/2019, 07:23 (GMT+7)
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: “lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn” là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống rất nghiêm trọng của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong hệ thống chính trị. Chính vì vậy, đấu tranh loại bỏ nó là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Vượt qua "tư duy nhiệm kỳ" để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vượt qua “tư duy nhiệm kỳ” để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:15 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp; phấn đấu vượt qua những rào cản trong giải quyết các mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa con người với công việc và tổ chức. Một trong những rào cản đó là “tư duy nhiệm kỳ” của cán bộ, đảng viên đang thực thi trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới*

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới*

QPTD -Thứ Năm, 19/07/2012, 14:39 (GMT+7)
Việc đổi mới, chỉnh đốn (ĐM,CĐ) Đảng trong Đảng bộ Quân đội là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; vì vậy, có quan hệ chặt chẽ và tác động tích cực tới quá trình xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Mít tinh trọng thể cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ

Mít tinh trọng thể cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2012, 14:52 (GMT+7)
Sáng 8-7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), Ban tổ chức cấp quốc gia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 – 9-7-2012).

Phát huy vai trò của chi bộ trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Phát huy vai trò của chi bộ trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

QPTD -Thứ Năm, 14/06/2012, 17:24 (GMT+7)
Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình là một bảo đảm quan trọng cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng; trong đó, vai trò của chi bộ có ý nghĩa quyết định.

Nhìn lại 5 năm Việt Nam gia nhập WTO - cơ hội và thách thức

Nhìn lại 5 năm Việt Nam gia nhập WTO - cơ hội và thách thức

QPTD -Thứ Ba, 10/01/2012, 09:51 (GMT+7)
Cách đây đúng 5 năm - ngày 11-01-2007, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sau lộ trình khá dài trước đó (10 năm) chuẩn bị những điều kiện cần thiết rất khó khăn, phức tạp, đặc biệt là đàm phán song phương. Nhìn lại 5 năm gia nhập WTO, chúng ta càng thấy rõ hơn những cơ hội và thách thức để có chủ trương, giải pháp hội nhập hiệu quả trong thời gian tới.

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:53 - 20/08/2019

EUR25504.0526349.06

GBP27824.5428270.1

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết